ISO 28000:2007 dla bezpieczeństwa

Rate this post

©lassedesignen-Fotolia.comNorma ISO 28000:2007 została stworzona dla minimalizacji ryzyka związanego ze stratami wynikającymi z nagłego przerwania łańcucha dostaw z powodu kradzieży, przemytu i wszelkiego rodzaju manipulacjami ładunkiem.

Obecnie niewiele firm decyduje się na wdrożenie tej stosunkowo nowej normy. O przyszłości ISO 28000:2007 rozstrzygnie – jak to zazwyczaj bywa – jej popularność. Jak wygląda proces wdrożeniowy normy?

Jak się okazuje przed nastąpieniem faktycznego procesu wdrożeniowego niezbędne jest wykonanie całego szeregu czynności przygotowawczych. Oto, co trzeba zrobić przed zainicjowaniem wdrażania normy ISO 28000:2007:

  1. Przeprowadzić specjalne szkolenie dotyczące zasad działania zgodnego z normą systemu zarządzania bezpieczeństwem dla kadry zajmującej się łańcuchem dostaw.
  2. Powołać spośród najwyższego kierownictwa osobę odpowiedzialną za proces wdrożeniowy.
  3. Dokonać wstępnego przeglądu wszelkich regulacji, w tym uwarunkowań prawnych, funkcjonowania firmy.
  4. Skatalogować istniejące praktyki zarządzania bezpieczeństwem.
  5. Mapować procesy w łańcuchu dostaw.
  6. Zidentyfikować czynników zagrażających bezpieczeństwu.

Najłatwiej jest oczywiście zatrudnić firmę consultingową. Jeśli jednak dla zarządu danej firmy priorytet stanowi samodzielność, to musi ona iść w parze z zaangażowaniem i determinacją najwyższego ciała decyzyjnego firmy.

Gra jest warta świeczki. Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 28000:2007 są bowiem znaczne. Należą do nich głównie: maksymalizacja skuteczności działań w trudnych sytuacjach przy jednoczesnej minimalizacji ilości wypadków przy pracy.

Wynika to bezpośrednio ze wzrostu odpowiedzialności oraz świadomości pracowników przygotowanych do najlepszych reakcji na niebezpieczeństwa zgodnie z zasadami ISO 28000:2007.

Właściwy proces wdrożeniowy składa się z kilku etapów, na które przypadają następujące audyty:

  1. Jednodniowy audyt dokumentacyjny, który musi zostać przeprowadzony miesiąc przed następnym.
  2. Dwudniowy – certyfikacyjny.
  3. Kolejne audyty w okresie 2-letnim, przeprowadzane co 6 bądź 12 miesięcy.
  4. Ostatni – recertyfikujący, wykonywany w odstępie 3 lat od daty obowiązywania certyfikatu.

Podczas pierwszych audytów dokonywana jest ocena zgodności dokumentów z normami związanymi z normą. Przeprowadzane są również testy różnych elementów firmowego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Każdy audyt kończy się sporządzeniem raportu i dyskusją nad obszarami, które w danym momencie trzeba poprawić. Ostatni audyt kompleksowo podsumowuje działanie firmy pod kątem wymagań ISO 28000:2007.

Foto©lassedesignen-Fotolia.com