Planowany zmiany w prawie jazdy

Rate this post

Już wkrótce zostaną wprowadzone daleko idące zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym. Wnikają one z konieczności wdrożenia w polskie prawo rozporządzenia unijnego. Zmiany obejmą swym zasięgiem na pewno przepisy odnoszące się do prawa jazdy. Między innymi, można spodziewać się innych przepisów dotyczących prowadzenia samochodów osobowych z przyczepą.

Rozporządzenie wydane przez Unię Europejską ma na celu załatanie luk prawnych w wielu krajach członkowskich. Przykładem luki jest to, że kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B co prawda mogą prowadzić zestawy pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, ale jednocześnie mogą dołączyć do pojazdu przyczepę lekką, o masie 750 kg. W takim przypadku zestaw pojazdu może mieć masę 4,25 ton.

Posiadacze ogromnych pod względem tonażowym aut osobowych w praktyce mogą bez przeszkód, zgodnie z prawem, ciągnąć przyczepy bez posiadania dodatkowych uprawnień, a nie powinno być to dopuszczalne.

19 stycznia 2013 roku wprowadzone zostanie w Polsce prawo, które zlikwiduje potrzebę posiadania prawa jazdy kategorii B+E, aby ciągnąć przyczepę cięższą niż 750 kg, ale wyłącznie w zestawie o DMC nie przekraczającym 4,25 tony.