Transport krajowy ulega unifikacji (cz. 2)

Rate this post

TransportUnifikacja, której ulega transport krajowy w związku z nowymi przepisami prawa transportowego, obowiązującymi od 4-tego grudnia, oznacza m.in. ujednolicenie wzorów certyfikatów kompetencji zawodowych dla przewoźników. Każdy przewoźnik, chcący wykonywać transport krajowy i transport międzynarodowy, starający się w związku z tym o licencję, będzie musiał po 4-tym grudnia uzyskać certyfikat wydawany według nowego wzoru. Co istotne, i dla wielu firm tworzących transport krajowy wygodne, certyfikaty wydane przed 4-tym grudnia będą, mimo funkcjonowania nowego wzoru, respektowane na terenie Unii Europejskiej.

W dodatku każdy przewoźnik wykonujący transport krajowy, a także transport międzynarodowy, będzie musiał zatrudnić managera transportu, czyli osobę odpowiedzialną za zarządzanie łańcuchem dostaw. Taką osobą może być właściciel firmy posiadający opisany powyżej certyfikat (certyfikat kompenteacji zawodowych). W przypadku, gdy właściciel podmioty przewozowego nie będzie posiadał takiego certyfikatu, jest według nowego prawa zobowiązany do wyznaczenia lub zatrudnienia specjalnego pracownika, który będzie zarządzał działem transportu. Dyrektor lub manager działu transportu będzie musiał mieć formalny stosunek o pracę ściśle dokumentujący obowiązki składające się na funkcję managera transportu.

Transport krajowy zmieni jeszcze oblicze ze względu na dobrą reputację przewoźników związaną z brakiem karalności oraz odpowiednią zdolność finansową firm. Podsumowując, od 4-tego zawodowi przewoźnicy będą musieli mieć udokumentowane i potwierdzone: siedzibę, zawodowe kompetencję, dobrą reputację i zdolność finansową.

Ważność licencji w świetle nowych przepisów : http://www.1071.pl/documents/4_grudnia_2011__pakiet_drogowy_wchodzi_w_ycie_c.html