Wciąż zmieniający się transport (cz. 1)

Rate this post

Przepisy w trudnej dziedzinie ludzkiej działalności, jaką jest transport od bieżącego roku uległy istotnej zmianie. Prawo regulujące rynek TSL jest od 1 stycznia 2011 bardziej kompatybilne z transportowym prawem unijnym. Więcej o tym temacie (zwłaszcza o kolejnych zmianach, które nastąpią juz po 4 grudnia) w kolejnych wpisach. Najpierw jednak niezmiernie ważne dla podsumowań, którym sprzyja końcówka roku jest zadanie pytania: co się konkretnie zmieniło?

Przede wszystkim kompetencje w zakresie ciał stanowiących kontrolę w branży. Dotychczasowe obowiązki służbowe dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego trafią do rąk pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Stało się tak w związku z likwidacją BOTM-u, której konieczność została zapisana w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Z dokumentu wynika, że wszelkie gospodarstwa pomocnicze działające przy Ministerstwie Infrastruktury muszą ulec likwidacji.

Transport uległ poprzez ten manewr niemalże rewolucji, do tej pory bowiem przewoźnicy zwracali się do BOTM-u z najważniejszymi sprawami prawnymi, takimi jak: wnioski o wydanie licencji na międzynarodowy przewóz towarów czy zezwolenie na transport wykonywany poza granicami Unii Europejskiej. Była to zmiana pozytywna. Ułatwiony bowiem został dostęp do niezbędnych dokumentów dla przewoźników, których interesuje transport międzynarodowy. Takie dokumenty mogą oni teraz uzyskać w miastach, w których znajdują się siedziby Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego bądź oddziały WITD.

GITD jest od tego roku odpowiedzialna również za zarządzanie świadectwami kierowców oraz przedsiębiorstw parających się przewozem towarów, a także przyjmowaniem opłat za transport odbywający się na drogach krajowych.

Foto: ©carsten_jacobs-Fotolia.com