„Dobra reputacja” zarządzającego transportem, czyli managera transportu

Rate this post

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z grudnia 2011r. wymusiło na firmach transportowych zatrudnienie „zarządzającego transportem”, który cechować się będzie „dobrą reputacją”. Oto lista naruszeń przepisów, które mogą pozbawić managera transportu owej „dobrej reputacji”:

I. a) Przekroczenie maksymalnych sześcio- lub czternastodniowych okresów prowadzenia pojazdu o co najmniej 25 %.

b) Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.

II. Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości, lub fałszowanie wykresów lub danych pobranych z tachografu lub karty kierowcy.

III. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowego, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

IV. Transport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazany lub które są przewożone w sposób zakazany lub bez zezwolenia, lub bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, i tym samym zagrożenie stanowienie zagrożenia życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

V. Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej.

VI. Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem lub którą otrzymał na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów.

VII. Przewóz towarów przekraczających o 20 % lub więcej maksymalną dopuszczalną masę całkowitą w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton oraz przekraczających o 25 % lub więcej – w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 ton.

(wg. Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; Zał. IV;  Najpoważniejsze naruszenia dla celów art. 6 ust. 2 lit. a)

Zarządzający transportem wydaje się być „chłopcem do bicia”. To na nim skupią się wszelkie kary za niedociągnięcia innych osób. UE w sprytny sposób znalazła możliwość wyciągania konsekwencji za nieprawidłowości. Od grudnia 2011 roku to jedna osoba musi być w firmie alfą i omegą; pilnować dokumentów, czasu pracy, urządzeń… Trudne wyzwania stoi przed każdym manager’em transportu.