Ograniczenia ruchu w Święta Bożego Narodzenia

Rate this post

Za niecałe 4 tygodnie Wigilia Bożego Narodzenia. Siądziemy do stołu, by jak co roku podzielić się opłatkiem. Aby to było możliwe, musimy najpierw dotrzeć do domów. W tym celu transport drogowy jest okresowo ograniczony bądź też wprowadzone zostają zakazy ruchu. Rozporządzenie Ministra Transportu z 31.07.2007r. zabrania ruchu na drogach na obszarze całego kraju  (w okresie Bożonarodzeniowym) od godziny 8.00 do godziny 22.00:
1)    25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
2)    26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;
3)    1 stycznia – Nowy Rok.
Oczywiście nie do wszystkich rodzajów pojazdów przepisy te mają zastosowanie. Nie obowiązują m.in. pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, pojazdów używanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, do przewozu zwierząt, czy też przewożących niektóre produkty spożywcze; w tym szybko psujące się artykuły i środki spożywcze, takie jak mięso i podroby jadalne, ryby,  produkty mleczarskie, jaja, kwiaty i inne.

27 czerwca 2011r weszło w życie nowe rozporządzenie, które zmieniło kilka postanowień dokumentu z 2007r. Dodano pojazdy, które przewożą materiały na potrzeby bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych, do listy aut nieobjętych ograniczeniami ruchu. W § 3 w ust. 1 punkt 5 wykreślono warunek posiadania rocznej karty opłat za przejazdy po drogach krajowych, a do artykułów szybko psujących się dopisano darń rolowaną.