Opłaty za korzystanie z dróg federalnych. E-myto w Niemczech.

Rate this post

opłaty DEOd 1 sierpnia 2012 roku na niektórych czterojezdniowych drogach federalnych (o łącznej długości 1135 kilometrów) będzie pobierane myto. Drogi te są rozbudowane w sposób podobny do autostrad i połączone z autostradą federalną. Opłaty będą dotyczyć samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12-stu ton.

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) udostępnia tymczasowy wykaz dróg federalnych (na dzień 15.02.2012 r.), które będą objęte obowiązkiem wykupu myta. Przed dniem 1 sierpnia wykaz wszystkich odcinków dróg federalnych zostanie opublikowany w elektronicznym Monitorze Federalnym.

Od sierpnia drogi będą kontrolowane przez Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG).  W tym celu będą wykorzystywane pojazdy kontroli lotnej oraz przenośne urządzenia kontrolne, które będą ustawione w dowolnych miejscach i o różnych porach.

Firmy transportowe i logistyczne, które będą chciały korzystać z czterojezdniowych dróg federalnych objętych opłatą, powinny zarejestrować się w przedsiębiorstwie Toll Collect i zlecić zamontowanie urządzeń pokładowych w swoich pojazdach. Urządzenia te umożliwią im wygodne korzystanie z automatycznego systemu wykupu myta.