Państwo reguluje transport ADR

Rate this post

transportJest reakcja na niedawny raport Najwyższej Izby Kontroli, która transport ADR w Polsce uznała za urągający standardom bezpieczeństwa. Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zatwierdził swoim podpisem rozporządzenia, które znacząco zmienią rodzimy transport ADR.

Jedno rozporządzenie dokładnie określa, w jaki sposób i w jakim trybie przeprowadzane będą egzaminy kończące kurs na kierowcę przewożącego towary niebezpieczne. Ponadto określone została zasady wydawania zaświadczeń, z którymi można prowadzić transport ADR. Pierwsze rozporządzenie ustala również wzór takiego zaświadczenia, a także wysokość wynagrodzenia członków komisji, którzy przeprowadzają egzaminy oraz wreszcie wysokość opłaty za wydanie dokumentu.

 

Drugie rozporządzenie dotyczy świadectw dopuszczania do ruchu pojazdów, którymi wykonywany jest transport ADR. Określa wszystkie aspekty świadectw, które ustala pierwsze rozporządzenie odnośnie zaświadczeń, a więc sposób i tryb wydawania oraz wzór samego dokumentu i opłatę za jego wydanie. Drugie rozporządzenie określa również zasady przedłużania świadectwa pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów niebezpiecznych.

Tak szybka reakcja na niepokojącą ekspertyzę NIK-u może cieszyć. Czy zmiany pomogą zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pojazdów wykonujących transport ADR? Pokaże to z pewnością kolejny raport Izby.