Czy ITD może skontrolować pojazd, bez kierowcy?

Rate this post

kokpit-kontrola pojazduCzy ITD może podjąć kontrolę pojazdu bez udziału kierowcy?

Według ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym inspektorzy ITD mogą:

– wejść do pojazdu,

– żądać dokumentów wymaganych w przewozie drogowym,

– domagać się od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji, a także udostępnienia wszelkich danych mających związek z kontrolowanymi obszarami,

– żądać dostępu do tachografu i urządzenia viaBOX.

Jednak nie jest tak, że inspektorzy nie mają żadnych ograniczeń. NIE MOGĄ bowiem kontrolować pojazdu, jeśli kierowca nie jest obecny przy kontroli. Jeśli więc inspektor wejdzie do pojazdu (nawet wtedy gdy drzwi są otwarte), pod nieobecność kierowcy, przekroczy swoje uprawnienia. Taka sytuacja może być podstawą do uchylenia nałożonej kary.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2 września 2009 roku (Dz.U.z 2009r.nr 145, poz. 1184) kontroli czasu pracy kierowcy podlegają:

1. dzienne i tygodniowe czasy prowadzenia pojazdu, przerwy i dzienne oraz tygodniowe okresy odpoczynku kierowcy,

2. wykresówki z poprzednich 28 dni lub dane z tego samego okresu na karcie kierowcy lub w pamięci tachografu cyfrowego albo na wydruku z tego urządzenia bądź dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu,

3. zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu,

4. przypadki przekroczenia dozwolonej prędkości,

5. prędkości chwilowe osiągnięte przez pojazd, zapisane przez tachograf cyfrowy przez czas nie dłuższy niż poprzednie 24 godziny użytkowania pojazdu,

6. prawidłowość działania i użytkowania tachografu i karty kierowcy,

7. niedozwolone urządzenia służące do manipulowania danymi z tachografu.