Czy można odliczyć VAT od przewozu na potrzeby własne?

Rate this post

wlasneZgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku przewóz na potrzeby własne jest przewozem niezarobkowym. Musi on też spełniać pewne warunki:

– pojazd musi być prowadzony przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

– przedsiębiorca musi legitymować się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

– jeśli auto jest załadowane – to tylko rzeczami, które są własnością przedsiębiorcy lub też zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

-nie może być przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

 

Skoro przewóz na potrzeby własne nie generuje zysku, nie można wystawić za niego faktur.