Czy przewoźnik może odrzucić reklamację odbiorcy?

Rate this post

truckTak, jeśli nikt nie zgłosił szkody na tyle wcześnie, by powstał protokół uszkodzenia. Niezależnie czy mamy do czynienia z przewozem krajowym, czy też międzynarodowym.

Art. 76. „Skutki przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń” zawarty w ustawie z 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe mówi o tym, że żądania nie wygasają jedynie wówczas, gdy:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano stwierdzenia szkody z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) odbiorca stwierdził szkodę, nie dającą się z zewnątrz zauważyć, po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Biorąc pod uwagę umowę międzynarodową CMR  postulaty odbiorcy wygasają, gdy:

– przyjął od przewoźnika towar nie sprawdzając jego stanu,

– nie zgłosił widocznych uszkodzeń lub, gdy

– w terminie 7 dni roboczych od dostawy nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących uszkodzeń niewidocznych.