Czy w trakcie odpoczynku kierowca może naprawiać pojazd?

Rate this post

naprawaNaprawa pojzadu a odpoczynek kierowcy.

Kierowca, który prowadzi własną działalność  jest zobowiązany podczas odpoczynku tygodniowego do … wypoczywania. Nie może więc zajmować się żadnymi czynnościami związanymi z pracą. Nawet, jeśli podczas odpoczynku dostarczymy pojazd do mechanika, również jest to czynność związana z pracą, która przerywa odpoczynek.

 

SKRÓCENIE CZASU ODPOCZYNKU – KIEROWCA

Trzeba pamiętać, że za skrócenie odpoczynku, kierowcy grozi mandat w wysokości:

– 100zł za każdą rozpoczętą godzinę skrócenia czasu odpoczynku dziennego,

– 50zł za każdą rozpoczętą godzinę skrócenia czasu odpoczynku tygodniowego.

 

PRZEKROCZENIE TYGODNIOWEGO  CZASU PRACY – KIEROWCA

Natomiast za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy kierowca może spodziewać się kary:

– 50zł za przekroczenie do 2 godzin,

– 300zł za przekroczenie od 2 do 10 godzin,

– 500zł za przekroczenie powyżej 10 godzin.

 

SKRÓCENIE CZASU ODPOCZYNKU – PRZEDSIĘBIORCA

Przedsiębiorca za skrócenie tygodniowego wymiaru czasu pracy zostanie ukarany w drodze decyzji administracyjnej:

-100zł za pierwszą oraz 200zł każdą następną rozpoczętą skrócenia czasu odpoczynku dziennego,

– 50zł za pierwszą oraz 100zł każdą następną rozpoczętą skrócenia czasu odpoczynku tygodniowego.

 

PRZEKROCZENIE TYGODNIOWEGO  CZASU PRACY – PRZEDSIĘBIORCA

Za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy przedsiębiorcy grożą te same kary co kierowcy. Jeśli natomiast przedsiębiorca jest również kierowcą nie zostanie ukarany mandatem karnym. Zapłaci tylko karę w drodze decyzji administracyjnej.