Jak długo należy przechowywać wykresówki

Rate this post

wykresowka-tir (2)Okres przechowywania dokumentacji czasu pracy kierowcy jest różny. Zależy od tego czy dokumentacja ta służy ewidencjonowaniu czasu pracy, a także od rodzaju umowy, na podstawie której zatrudniony jest kierowca.

Samozatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy drogowe muszą przechowywać dokumentację przez okres 2 lat, jeśli wykresówki lub dane z tachografów cyfrowych wykorzystywane są przez nich do ewidencji ich czasu pracy.

Jeżeli kierowca zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, a wykresówki lub dane z tachografów cyfrowych są dokumentami służącymi do ewidencjonowania czasu jego pracy, wówczas należy przechowywać dokumentację przez okres 3 lat.

Jeszcze inaczej przedstawia się sytuacja z przetrzymywaniem dokumentacji, gdy wykresówki lub dane z kart kierowców i tachografów nie są wykorzystywane do ewidencjonowania czasu pracy. Wtedy należy je przechowywać przez 12 miesięcy od dnia, w którym wykorzystywano je do rejestrowania okresów pracy kierowcy. W tym przypadku nie ma znaczenia umowa, na podstawie której pracuje kierowca.