Kiedy można zatrudnić kierowcę w systemie zadaniowym?

Rate this post

tir-system zadaniowyZ zadaniowym czasem pracy możemy mieć do czynienia wtedy, gdy pracownikowi zostaną wyznaczone konkretne zadania do wykonania. Czasami bowiem trudno jest określić ilość czasu potrzebnego do wykonania typowych dla danego stanowiska zadań pracowniczych lub też niemożliwym jest precyzyjnie wyznaczenie pory doby, w której praca powinna być wykonana. Pracownik zatrudniony w systemie zadaniowym powinien mieć możliwość względnie samodzielnego decydowania o terminach wykonania zadań.

W firmie transportowej wprowadzenie zadaniowego czasu pracy będzie możliwe jeżeli:

1)      kierowca jest zatrudniony w transporcie drogowym,

2)      kierowca będzie uprawniony do samodzielnego odbioru zleceń oraz organizowania sobie pracy (ustalania rozkładu czasu pracy),

3)      zadania kierowcy będą dokładnie określone przez pracodawcę. Pracodawca musi więc ustalić liczbę kursów oraz trasy.

Wprowadzanie zadaniowego czasu pracy nie jest korzystne dla przewoźnika. Nie zostaje on zwolniony z ewidencjonowania czasu pracy, ani przykładowo z obowiązku zapłacenia za nadliczbowe godziny, jeśli takie wystąpią. Dodatkowo jest on zmuszony dokumentować zadania tak, by możliwym było do udowodnienia, że zostały zaplanowane prawidłowo.