Konsumpcja paliw w Polsce

Rate this post

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wzar z Ministerstwem Finansów co kilka miesięcy przygotowuje raporty na temat sprzedaży paliw w naszym kraju. Ostatnie badania potwierdzają trend spadkowy w popycie na paliwa ciekłe. Główną przyczyną jest spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia w naszym kraju, stale rosnący nielegalny import i sprzedaż paliw w tzw. szarej strefie (gównie oleju napędowego) oraz wysokie ceny.

 

Dane POPiHN i MF

Jak wynika z danych POPiHN oraz MF w pierwszych miesiącach 2013r.sprzedano o wiele mniej paliw niż w tym samym okresie rok wcześniej mimo tego, że polscy przewoźnicy są europejskim liderem w przewozach drogowych. Rafinerie produkowały paliwa w takiej samej ilości jak wcześniej, jednak ze względu na mniejszy popyt w kraju musiały sprzedać nadwyżki za granicę. Mniejszy popyt na krajowe paliwa był spowodowany bezpośrednio atrakcyjnymi cenami nielegalnej działalności szarej strefy. Z szacunków Organizacji wynika, że rozmiar szarej strefy w Polsce przekroczył już 13% udziału w rynku.

Konsumpcja benzyny silnikowej w pierwszych miesiącach wyniosła 1122 tyś. m3 (rok wcześniej 1189 tyś. m3). Konsumpcja oleju napędowego wyniosła 2948 tyś. m3 (rok wcześniej 3191 tyś. m3). Konsumpcja gazu LPG wyniosła 921 tyś. m3 (rok wcześniej 969 tyś. m3). Konsumpcja Paliwa lotniczego JET wyniosła123 tyś. m3 (w tym samym okresie rok wcześniej wyniosła 116 tyś. m3). Konsumpcja lekkiego oleju opałowego wyniosła 350 tyś. m3 (rok wcześniej 369 tyś. m3). Konsumpcja ciężkiego oleju opałowego wyniosła 157 tyś. m3 (rok wcześniej 182 tyś. m3).

Według danych procentowych konsumpcja paliw ciekłych była o 7% niższa niż przed rokiem, konsumpcja oleju napędowego była o 8% niższa, konsumpcja benzyn silnikowych była o 6% niższa, konsumpcja gazu płynnego była o 5% niższa, zmniejszenie zapotrzebowania na lekki olej opałowy wyniósł 5%. Wzrost o 6% zanotował jedynie rynek sprzedaży paliwa lotniczego, jednak jego eksport był znacznie większy niż rok wcześniej.

Ogółem konsumpcja na wszystkie gatunki paliw oraz oleje opałowe w Polsce wyniosła 5621 tyś. m3 co stanowi spadek o 93 tyś. m3 w odniesieniu do tego samego okresu w roku 2012

(o 7% mniej niż przed rokiem).

 

Prognozy na kolejne miesiące

Mimo tego, iż jeszcze nie znamy szacunkowych danych dotyczących drugiej połowy roku, z obserwacji rynku wynika, że będzie ona bardzo słaba. Przez ostatnie lata nie notowano tak dużych spadków sprzedaży. Na razie z Polski więcej paliw się wywozi niż przywozi (nadwyżka eksportu nad importem wyniosła już 236 tyś. m3), spada krajowy popyt na paliwa płynne, handlu nie ułatwiają także wysokie ceny (ok. 45% ceny detalicznej to podatek i akcyza), zwalnia koniunktura w polskiej gospodarce, co za tym idzie firmy przewozowe poszukują tańszych źródeł zaopatrzenia w paliwo. Zapotrzebowanie na olej napędowy zaspokaja już głównie szara strefa. Traci na tym budżet państwa (klika mld rocznie) oraz legalne spółki paliwowe. O lepszej sytuacji można myśleć dopiero za rok.