Kontrola ITD na drodze – wykonywanie transportu drogowego

Rate this post

kontorla itd- parkingKontrola drogowa prowadzona przez inspekcję transportu drogowego obejmuje dwa zakresy:

– wykonywanie transportu drogowego,

– ruch drogowy.

Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektorzy mogą kontrolować zarówno dokumenty związane z wykonywaniem transportu drogowego lub na potrzeby własne oraz przestrzeganie określonych przez nie warunków, a także dokumenty przewozowe. Poza tym mają oni również prawo do kontroli  w zakresie ruchu drogowego, respektowania zasad przewozu zwierząt, czy towarów niebezpiecznych oraz uiszczania opłaty elektronicznej . Mogą oni nawet sprawdzić rodzaj używanego paliwa.

 

INSPEKTORZY

Jakie uprawnienia dotyczą inspektorów przeprowadzających kontrolę? Mogą oni:

– wejść do pojazdu,

– dokonać oględzin i zabezpieczyć zebrane dowody,

– skontrolować dokumenty i kartę kierowcy,

– wylegitymować kierowcą i inne osoby, jeśli jest to niezbędne,

– skontrolować zainstalowane urządzenia pomiarowo – kontrolne i system radiowy,

– skontrolować masę, naciski osi i wymiary pojazdu,

– przesłuchać kierowcę, jeśli jest on jednocześnie właścicielem firmy,

–  w razie szczególnych przypadków mogą oni nawet posunąć się do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

 

KIEROWCY

Przede wszystkim, jeśli zostaniesz zatrzymany (bądź zatrzymana) do kontroli, musisz umożliwić inspektorom wykonanie czynności służbowych, czyli:

– udostępnić pojazd,

– udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień,

– okazać dokumenty,

– umożliwić sporządzenia kopii dokumentów, oraz dokumentacji filmowej lub fotograficznej.

Jakie dokumenty musi posiadać przy sobie kierowca?

Z pewnością muszą to być: karta kierowcy, zapis tachografu i zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu.

Poza tym jeśli wykonuje:

1)      transport drogowy – potrzebny będzie wypis z licencji,

2)      przewóz drogowy osób – przewoźnik może zostać poproszony o następujące dokumenty:

 1. jeśli została wydana -kserokopię decyzji w sprawie odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu,
 2. zezwolenie lub wypis z zezwolenia dla przewozów regularnych lub regularnych specjalnych,
 3. odpowiednie zezwolenia przy przewozach:

i.      międzynarodowych wahadłowych lub okazjonalnych,

ii.      krajowych na potrzeby własne,

iii.      międzynarodowych na potrzeby własne

iv.      międzynarodowych, okazjonalnych przewozach osób autobusami zarejestrowanymi poza Polską.

 1. odpowiednie  dokumenty wymagane w publicznym transporcie zbiorowym.

3)      przewóz drogowy rzeczy – przewoźnik podczas kontroli powinien okazać w zależności od rodzaju wykonywanego transportu:

 1. dokumenty związane z ładunkiem,
 2. zezwolenie w transporcie międzynarodowym,
 3. świadectwo ATP,
 4. zezwolenie na przejazd nienormatywny,
 5. dokumenty na przewóz odpadów,
 6. dokumenty na przewóz zwierząt
 7. certyfikat spełniania przez pojazd wymogów bezpieczeństwa,
 8. świadectwo kierowcy – jeśli obowiązkowe,
 9. system radiowy.