Kradzież towaru przez kierowcę

Rate this post

kradziezFirma transportowa: kierowca ukradł towar.

Każda firma transportowa może spotkać się z sytuacją, kiedy to towar zostanie skradziony przez zatrudnionego przez nią kierowcę. W takim momencie nasuwa się ważne pytanie: kto powinien zwrócić pieniądze za ładunek, kiedy trwa nadal postępowanie sądowe? Tutaj zarówno ustawa Prawo przewozowe i Konwencja CMR wskazują na obowiązek przewoźnika. To on właśnie powinien poszkodowanej firmie zwrócić pieniądze. Dopiero po zakończeniu rozprawy sądowej firma transportowa ma możliwość wystąpienia wobec kierowcy o roszczenie regresowe.

Jak wyznaczyć wysokość odszkodowania?

Jeśli został wystawiony rachunek to na jego podstawie wyznacza się wysokość odszkodowania. Jeśli ceny na rachunku nie podano, wysokość odszkodowania wynika z cennika w dniu nadania przesyłki. Gdy ceny nie ma ani na rachunku, ani w cenniku, należy ją wyznaczyć na bazie cen rzeczy tego samego rodzaju i gatunku obowiązujących w dniu nadania. Oprócz tak ustalonych kwot firma transportowa może się również domagać zwrotu przewoźnego.