Kiedy można odstąpić od przepisów o czasie pracy kierowców?

Rate this post

kierowcyOdstąpić od przepisów można tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwi kierowcy dojazd do odpowiedniego miejsca postoju. Przedłużenie czasu prowadzenia pojazdu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca ma obowiązek wpisać takie odstępstwo ręcznie na wykresówkę lub wydruku, najpóźniej w momencie przybycia do miejsca pozwalającego na postój.

O czasie pracy kierowców mówi rozporządzenie nr 561/2006 z 15 marca 2006 roku. Często bywa tak, że kierowcy uważają, iż artykuł 12 mówiący o odstąpienia od przepisów, mogą wykorzystać w niemalże każdej sytuacji. Nie jest tak. Przy planowaniu przewozów należy tak zorganizować pracę, by przestrzegać rozporządzenia nr 561.Kierowca powinien bezwzględnie zważać na aktualne przepisy. Natomiast, jeśli zdarzy się, iż nie będzie on w stanie dostosować się do nich, ponieważ zagrażałoby to bezpieczeństwu drogowemu, osób, pojazdu lub ładunku – może zrobić wyjątek.