Pilotowanie pojazdów nienormatywnych

Rate this post

MINOLTA DIGITAL CAMERAW rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 23 maja 2012 roku znajdziemy informacje, iż pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
– długość pojazdu – 23 m,
– szerokość – 3,2 m,
– wysokość – 4,50 m,
– masę całkowitą – 60 t,
powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie.

Natomiast, jeśli pojazd nienormatywny przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
– długość pojazdu – 30,00 m,
– szerokość – 3,60 m,
– wysokość – 4,70 m,
– masę całkowitą – 80 t,
wówczas potrzebne są dwa pojazdy do pilotowania (z przodu i z tyłu pojazdu  nienormatywnego).

W co powinien być wyposażony pojazd pilotujący? Przede wszystkim w tablicę oznakowania pojazdu pilotującego, dwa światła błyskowe barwy żółtej, środki bezpośredniej łączności radiowej oraz urządzenie nagłaśniające. Poza tym może posiadać również  dodatkowe światło (białe lub żółte) z czarnym napisem „PILOT”.