Szkolenia kierowców zawodowych

Rate this post

komputer-tachoCały system szkoleniowy zawodzi. Brak kontroli, nieegzekwowanie przepisów, możliwość zakupu świadectw kwalifikacji. To tylko kilka punktów, które świadczą o tym, że ten system jest po prostu nieudolny.

Jak czytamy w „Przewoźniku” [numer 4(31)] Komisja ds. Szkoleń przy Radzie ZMPD przeanalizowała rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Według Komisji zastrzeżenia budzi m.in.:

– Konieczność zainstalowania w pojazdach szkoleniowych wyłączników systemów: przeciwdziałającemu blokowaniu kół przy hamowaniu, kontroli trakcji oraz system stabilizacji toru jazdy – ingerencja w konstrukcję pojazdu powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone w świadectwie homologacji.

– Fakt, że osoba szkolona może zdać egzamin poprawkowy tylko przed tą samą OKE – to znacznie wydłuża czas oczekiwania na egzamin.

Brak możliwości zapoznania się z testem po egzaminie – odbiera się zdającemu szansę na dowiedzenie się, jakie błędy popełnił.

Poziom pytań egzaminacyjnych (np. jaki procent wypadków następuje na skutek dziur w jezdni?) – pytania bardzo często absolutnie nie weryfikują wiedzy kierowcy, a tym bardziej nie przyczyniają się do podniesienia jego zawodowych kompetencji.

ZMPD zamierza stworzyć swój własny program e-learningowy, który będzie cechował się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym, a wszystkie zastrzeżenia dotyczące obecnego systemu zgłoszone do odpowiednich organów.