Transport kombinowany: dokumenty

2/5 - (1 vote)

transport intermodalnyW konwencjonalnym systemie przewozów towarów poszczególne firmy transportowe odpowiedzialne są za dane odcinki drogi, które pokonują produkty, by dotrzeć do odbiorcy. Do zadań przewoźników należy oczywiście zadbanie o terminową i bezpieczną dostawę oraz wystawienie właściwych dokumentów, pokrywających dany odcinek drogi, który pozostawał pod ich nadzorem.

Natomiast jeśli wykonywany jest transport kombinowany, sytuacja nieco się zmienia. Stały rozwój tego typu przewozów sprawił, iż konieczne stały się zmiany w dokumentacji transportowej. Dlatego też transport kombinowany odbywa się na podstawie jednej umowy, zawartej pomiędzy wysyłającym, a operatorem.  Umowa ta obejmuje całą trasę transportu towarów, przy użyciu różnych gałęzi transportu. Co ważne, na wszystkie odcinki przewozu wydawany jest jeden dokument transportu multimodalnego (Multimodal Transport Dokument MTD).