Wolne ładunki a barometr transportowy

Rate this post

drogaNa etranport.pl i w Polskiej Gazecie Transportowej od dłuższego już czasu pojawia się barometr transportowy przygotowywany na bazie danych pochodzących z giełdy TimoCom. Jak znaleźć wolne ładunki w oparciu o te informacje?

Przede wszystkim barometr transportowy pokazuje pewne trendy. Wolne ładunki są tuj zestawione razem z pustymi przestrzeniami ładunkowymi. Widzimy więc jaki procent frachtów i pojazdów znajdowało się na giełdzie przez pewien okres. Aby móc wyciągnąć dla siebie więcej informacji należy więc  obserwować trendy przez pewien czas.

Obserwując przykładowo relacje wyjazdowe, możemy zauważyć zmieniającą się podaż frachtów na relacjach eksportowych. Wzrost liczy ładunków oznacza, że przewoźnicy mogą się cieszyć większą ilością pracy.

TimoCom przygotowuje również kwartalne raporty. Przeczytamy w nich jak wyglądały pełne 3 miesiące na giełdzie oraz jakie są przewidywania na kolejne tygodnie. Wiedza ta, w czasach gdy wolne ładunki nie są już tak łatwo dostępne, z pewnością jest niezbędna.