Bezpieczniej na drogach – transgraniczne egzekwowania prawa

Rate this post

Za wykroczenie poruszając się pojazdem zarejestrowanym w innym państwie Unii Europejskiej dostaniesz mandat.

trangraniczne prawo

Kierowca już nie ucieknie przed karą za wykroczenia drogowe. Unia wprowadza transgraniczne egzekwowania prawa

 

Co to oznacza?

Dotychczas kierowca popełniający wykroczenie poruszając się pojazdem zarejestrowanym w innym państwie Unii Europejskiej często unikali kary w związku z trudnościami związanymi z identyfikacją kierowcy, sprawdzeniem adresu pod jakim pojazd był zarejestrowany. Obecnie dzięki zastosowaniu elektronicznej sieci wymiany danych w 20 krajach unijnych, możliwa będzie identyfikacja osoby, na którą zarejestrowany został pojazd. Po ustaleniu nazwiska i adresu właściciela, zostanie do niego przesłane powiadomienie o wykroczeniu. Powiadomienie może zostać przetłumaczone na język, w którym dokonano rejestracji pojazdu, jest to jednak zależne od woli państwa, z którego dokument został wysłany. W przypadku, gdy właściciel pojazdu nie dopuścił się wykroczenia, ma prawo wskazać dane identyfikacyjne kierowcy.

 

Jakie wykroczenia?

Komisja pierwotnie zaproponowała, aby dyrektywa obejmowała cztery rodzaje wykroczeń, które są przyczyną 75% wypadków śmiertelnych na drogach. Chodzi tu przede wszystkim o przekraczanie prędkości jazdy, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, niezapinanie pasów i przejeżdżanie na czerwonym świetle. Ostatecznie rozszerzono zakres wykroczeń o m.in. prowadzenie pod wpływem środków odurzających, niedozwolone korzystanie z telefonu komórkowego i pasów awaryjnych. Dyrektywa Komisji nie przewiduje ujednolicenia wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie. Te kwestie będą rozstrzygane przez przepisy państwa, w którym wykroczenie zostało popełnione. Należy podkreślić, że wniosek Komisji odnosi się jedynie do mandatów, nie zostaje poruszona kwestia przyznawania kierowcom punktów karnych czy odbierania prawa jazdy.

 

Skąd pomysł na takie działania?

Komisja Europejska chce wprowadzić system transgraniczego egzekwowania prawa, gdyż w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach przewiduje zmniejszyć o połowę liczbę wypadków śmiertelnych w Unii Europejskiej do 2020 roku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie systemu identyfikacji kierowców. Wymianę danych prowadzić będą organy odpowiedzialne za wydawanie dowodów rejestracyjnych. Obecnie kierowcy nie będący obywatelami danego państwa stanowią 5% ruchu drogowego w UE, zaś wszystkie wykroczenia dotyczące przekroczenia przez nich prędkości to 15% tego rodzaju wykroczeń. We Francji , kraju o dużym nasileniu ruchu tranzytowego kierowcy nie będący rezydentami państwa przekraczający dozwoloną prędkość stanowią 25% ogólnej liczby. Dyrektywa ma na celu przede wszystkim ukrócić bezkarność kierowców zagranicznych, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drogach unijnych.