Jaki dokument wymagany przy nieoczyszczonej cysternie

3/5 - (6 votes)

Przewozisz cysterną towary niebezpieczne?

Jakich formalności należy dopełnić, gdy jedziesz pustą?

cysterna

Przyjmijmy sytuację, kiedy dostarczasz do odbiorcy ładunek i wracasz z miejsca załadunku do siedziby swojej firmy próżną i nieoczyszczoną cysterną? Czy wówczas niezbędny jest dokument przewozowy, skoro nie masz już ładunku. Otóż tak. W przewozach materiałów niebezpiecznych istotnym jest pismo zawierające rodzaj przewożonego ładunku, jego odbiorcę i nadawcę. Jest to wymagane przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, aby w razie wypadku służby ratownicze mogły ustalić zakres zagrożenia.

I chociaż przewoźnik wracając z rozładunku cysterną nie przewozi w niej już żadnego ładunku, to jednak zobowiązany jest do posiadania dokumentu przewozu, przede wszystkim z tego względu, by w razie wypadku znane było pochodzenie i skład substancji, którą cysterna została zanieczyszczona.

W takim razie, co należy wpisać do rubryki „odbiorca” i nadawca” jadąc pustą cysterną. W tym przypadku nie ma obowiązku tworzenia nowego dokumentu przewozowego, w którym właściciel cysterny zapisany byłby jako nadawca i odbiorca. Ma na to wpływa chociażby fakt, że taki zapis nie byłby zgodny z prawdą i mógłby wprowadzać w błąd w razie wypadku i w momencie ustalania, jaka substancja była przewożona cysterną. Dlatego też zapisy w umowie ADR mówią o tym, że cysterny, które przewoziły towary niebezpieczne klasy innej niż klasa 7, wracają nieoczyszczone z pozostałościami ładunku, mogą zostać objęte tym samym dokumentem przewozowym, co podczas transportu ładunku. W takim przypadku zostają usunięte informacje dotyczące ilości towaru – skreśla się je lub wymazuje i w to miejsce można wpisać „PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE, ZWROT”.

Dzięki tak sformułowanemu dokumentowi służbom ratowniczym, czy organom kontrolującym będzie można łatwo ustalić skąd pochodziła substancja, której resztki znajdują się w cysternie.