Jak sprawdzić usługodawców transportowych aby uniknąć oszustwa?

Rate this post

Firmy zlecające przewozy (zarówno spedycje, jak i przewoźnicy zatrudniający podwykonawców) muszą być bardzo ostrożne podczas wyboru potencjalnego usługodawcy. W branży transportowej nierzadko bowiem dochodzi do oszustw i wyłudzenia towaru a „czarne owce” staja się coraz bardziej zuchwałe. Jak zatem właściwie zweryfikować oferenta aby nie paść ofiarą kradzieży oraz ubezpieczyć się przed odpowiedzialnością za powstałą szkodę?

kontorla itd- parking

Podstawowe działania odnośnie sprawdzania nowych partnerów biznesowych

Nie wszystkie firmy przewozowe to oszuści. Gro przewoźników pracuje na swoją nienaganną reputację przez wiele lat. Jednak zdarzają się tacy, którzy podszywają się pod danego usługodawcę i wykorzystują jego dobre imię. Są i tacy, którzy zakładają fikcyjne firmy aby w przyszłości (świadomie i z premedytacją) dokonać rabunku mienia. Proceder ten dotyczy zwłaszcza Węgier, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Mołdawii. Jednak oszuści działają także na Ukrainie, Słowenii i we Włoszech. Również w Polsce coraz częściej słyszy się niestety o oszustach transportowych, dlatego też tak ważna jest należyta staranność kupiecka przy wyborze partnera biznesowego. Pamiętajmy też, że oszuści zazwyczaj działają w zorganizowanych grupach (często są różnych narodowości). Jakie zatem działania należy podjąć aby zidentyfikować oszusta i uniknąć zagrożenia? Przede wszystkim podczas wyboru wykonawcy:

 

 • sprawdzajmy skąd przyszła do nas odpowiedź na zlecenie (np. czy wiadomość została wysłana z bezpłatnego konta pocztowego, czy oferent dzwonił z telefonu komórkowego itp.),
 • zawsze żądajmy przesłania dokumentów firmowych (zwróćmy uwagę z jakiego źródła zostały wysłane: adres email, nr faksu),
 • zawsze sprawdzajmy kontrahenta w ogólnodostępnych wywiadowniach gospodarczych; weryfikujmy dokumenty w europejskim rejestrze VAT, rejestrach przedsiębiorców, rejestrach wydanych licencji, krajowej ewidencji działalności gospodarczej itp.,
 • warto zweryfikować polisę OCP u ubezpieczyciela (jeśli oszust w sposób widoczny sfałszuje polisę zakład ubezpieczeń pozwoli go zidentyfikować),
 • pamiętajmy jednak, że większość oszustów posługuje się skradzionymi dokumentami (podszywa się pod istniejące firmy) więc dysponuje autentycznymi wypisami, licencjami czy polisą,
 • zawsze żądajmy nazwiska pracownika oraz numer telefonu stacjonarnego do danego przedsiębiorstwa aby móc zweryfikować podmiot próbujący podjąć zlecenie,
 • warto samemu znaleźć numer telefonu (w Internecie, rejestrach przedsiębiorców, giełdach transportowych) i zadzwonić celem weryfikacji konkretnej osoby i złożonej przez nią oferty. Czasami bowiem pod podanym przez oferenta numerem może również działać współpracujący z nim oszust. Numer telefonu do przedsiębiorstwa należy potwierdzić przynajmniej w trzech różnych źródłach,
 • warto zasięgnąć opinii o kontrahencie na giełdach transportowych i forach internetowych. Można dowiedzieć się z nich o próbie podszywania się w przeszłości pod tę firmę lub powiązaniach kapitałowo-osobowych danego oferenta z innym niewiarygodnym podmiotem,
 • należy żądać od oferenta (szczególnie z krajów bałkańskich) danych kierowcy oraz numerów rejestracyjnych pojazdów i sprawdzić czy są one rzeczywiście zarejestrowane na firmę, której dokumenty otrzymaliśmy. W przypadku nagłej zmiany numerów lub wskazanego kierowcy należy założyć, że mamy do czynienia z oszustem i jeszcze raz wnikliwie sprawdzić oferenta,
 • warto poprosić o referencje od kilku niezależnych firm, z którymi wcześniej przewoźnik współpracował,
 • jeśli otrzymamy dokumenty firmowe z jednego kraju, a dokumenty tożsamości lub język kierowcy będą wskazywały na inny kraj, należy bezwzględnie jeszcze raz zweryfikować oferenta,
 • należy upewnić się, że kierowca dostarczył oryginalny list przewozowy firmy wykonującej zlecenie,
 • warto sprawdzić, czy nasz partner biznesowy umożliwia monitorowanie pojazdu za pomocą dostępnych systemów telematycznych i zezwoli nam na śledzenie położenia ładunku podczas transportu,
 • zawsze należy kierować się ograniczonym zaufaniem w stosunku do nowego kontrahenta,
 • w przypadku towarów o wysokiej wartości należy korzystać tylko i wyłącznie z usług doświadczonych partnerów,
 • zaleca się natychmiastową reakcję w przypadku niezgodności terminów rozładunku,
 • w razie jakichkolwiek wątpliwości należy odstąpić od zawarcia umowy przewozu,

 

Rażące niedbalstwo a wypłata odszkodowania

Niestety dość częstą praktyką zakładów ubezpieczeń jest odmowa wypłaty odszkodowania w przypadku zlecenia przewozu oszustowi. Wybór nierzetelnej firmy na usługodawcę wiąże się bowiem najczęściej z rażącym niedbalstwem (element winy nieumyślnej), które jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkodę. Za rażące niedbalstwo uznaje się zazwyczaj posłużenie się niewłaściwym przewoźnikiem, niepodjęcie odpowiednich działań weryfikacyjnych przy wyborze danego przewoźnika lub bierność przy wyborze podwykonawcy. Do tego ubezpieczyciel bardzo często dodaje winę umyślną przy wydaniu towaru osobie nieuprawnionej. Jest jednak sposób aby ubezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji. Przede wszystkim przed podpisaniem polisy OCP lub OCS powinniśmy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami umowy. W ogólnych warunkach ubezpieczenia można się spotkać ze sformułowaniami stwierdzającymi, że „ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osoby, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, lub za którą ponosi on odpowiedzialność”. Tego typu ryzyka można wcześniej ubezpieczyć, choć oczywiście zwiększą one opłatę za polisę. Będzie ona jednak pełnowartościowa i ochroni w pełni przewoźników zatrudniających podwykonawców i spedytorów zlecających ładunki.

 

Podsumowując

Spedytorzy i przewoźnicy są prawnie zobowiązani do zachowania należytej staranności przy wyborze usługodawców i podwykonawców. Dlatego też powinni oni dołożyć wszelkich starań aby właściwie zweryfikować przyszłych partnerów biznesowych i wyeliminować potencjalne ryzyko oszustwa lub kradzieży. Tak naprawdę wystarczy przestrzegać zaledwie kilku kroków, dzięki którym ryzyko „nieczystych” interesów może zostać znacznie zmniejszone. Ważne jest także przestrzeganie wszystkich kryteriów kontroli i weryfikacji również w okresach największego natłoku pracy. Kluczem do sukcesu będzie również wcześniejsze przeszkolenie wszystkich swoich pracowników aby uniknąć ewentualnych błędów i związanych z tym konsekwencji finansowych w przyszłości