Jak mocować ładunki

Rate this post

Ważne mocowanie ładunków

mocowanie

Przyczyną aż 25% wypadków pojazdów ciężarowych jest niewłaściwe zabezpieczenie ładunku

 

I choć oczywiste wydają się być podstawowe wytyczne dotyczące zamocowania ładunku podczas transportu, to jednak warto je sobie od czasu do czasu przypomnieć. W tym przypadku należy przede wszystkim pamiętać o tym, że ładunek, który nie został w prawidłowy sposób zabezpieczony może wypaść z pojazdu powodując zagrożenie na drodze i stać się przyczyną obrażeń, a nawet śmierci, może doprowadzić także do przewrócenia się pojazdu. Istotnym jest fakt, że kraje UE charakteryzują się różnorodnością przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunków, dlatego też Unia ustaliła wytyczne w sprawie mocowania ładunków. Poniżej kilka podstawowych zasad mających zastosowanie do przewozów wszelkiego rodzaju ładunków, o których należy pamiętać i ich przestrzegać, dbając tym samym o bezpieczeństwo na drodze.

  • Przed załadowaniem pojazdu należy sprawdzić czy platforma załadunkowa, nadwozie oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ładunków są w dobrym stanie i nadają się do użytku.
  • Ładunek należy zamocować tak, aby się nie przesuwał, bądź nie przetaczał w wyniku jakichkolwiek wibracji, a także by nie spadł z pojazdu lub nie spowodował jego wywrotki.
  • Ważne jest ustalenie metody mocowania biorąc pod uwagę rodzaj ładunku.
  • Należy sprawdzić, czy sprzęt za pomocą którego ładunek jest mocowany wytrzyma normalne warunki podróży, m.in. gwałtowne hamowanie, skręty, złe warunki drogowe czy pogodowe.
  • Zawsze należy sprawdzić, czy ładunek został właściwie rozmieszczony pod kątem przeciążenia lub/i rozkładu ciężaru, gdyż z powodu złego rozmieszczenia ładunku najczęściej dochodzi do wywrócenia się pojazdu;
  •  Środek ciężkości całego ładunku powinien znajdować się jak najbliżej osi wzdłużnej i jak najniżej: cięższe towary niżej, a lżejsze wyżej.
  • O ile to możliwe, mocowanie ładunku powinno się regularnie sprawdzać podczas transportu, ponadto należy je sprawdzić po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy.
  • Podczas transportu ładunku powinno dostosować się prędkość do panujących warunków, tak aby uniknąć szybkich zmian kierunku jazdy i gwałtownego hamowania.

 

Ponadto zaleca się, aby przynajmniej jedna osoba zatrudniona w większych przedsiębiorstwach transportowych posiadała bardzo wysokie kwalifikacje z zakresie mocowania ładunków . Zadaniem takiej osoby byłaby pomoc w zakresie rozwiązywania trudnych problemów dotyczących mocowania ładunków, z którymi nie są w stanie się uporać pracownicy mniej wykwalifikowani.

Jak widać ogólne wytyczne dotyczące mocowania ładunku zawierają podstawową wiedzę na temat transportu towaru, jednak mnogość wypadków związanych z brakiem wiedzy lub opieszałością w zakresie zabezpieczenia ładunku podczas transportu może przewoźników bardzo dużo kosztować.