Czy za oszustwo na tachografie można trafić do więzienia?

Rate this post

tachograf kary, mandatyOszustwo tachografu, cennik mandatów i kary za granicą

W Polsce nie, aczkolwiek jest to możliwe w niektórych unijnych krajach. Przykładowo kierowca, który na terytorium Wielkiej Brytanii użyje wyłącznika do tachografu i zostanie na tym złapany przez kontrolerów, może spodziewać się kary w wysokości 5.000 funtów lub 2 lat pozbawienia wolności. W Irlandii Północnej zdarzały się sytuacje, w których przedsiębiorca za fałszerstwo został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Polak za granicą

Trzeba pamiętać, że kara, którą otrzymamy za granicą nie zwalnia nas z odpowiedzialności ponoszonej w kraju. Władze kraju, na terytorium którego zostaniemy ukarani mogą bowiem zgłosić przestępstwo do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ten z kolei z pewnością zleci przeprowadzenie kontroli w polskiej firmie.

Kary za oszustwa na tachografie w Polsce

Załącznik nr 1 ustawy o transporcie drogowym przewiduje następujące kary dla kierowców za oszustwa na tachgrafie:

– 2.000zł

Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi.

 

– 2.000zł

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego.

 

– 2.000zł

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

– 2.000zł

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone.

– 2.000zł

Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

 

– 100 zł za każdą wykresówkę (nie więcej niż 1000)

Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu