Pijany pracownik w firmie

Rate this post

Co zrobić z pijanym pracownikiem?

pracownik

Twój kierowca przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu? Nie wiesz jak się zachować, jakie są prawa pracodawcy? Koniecznie przeczytaj

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi o tym, że jeżeli w pracy pojawia się osoba, o której można powiedzieć, że jest nietrzeźwa – przełożony ma prawo do niedopuszczenia jej do pracy. Podobnie, gdy okaże się, że pracownik w trakcie wykonywanych obowiązków spożywał alkohol, tu także należy odsunąć taką osobę od pracy. Oczywiście możemu usłyszeć: „ Szefie, ale ja wczoraj ze szwagrem dwa piwka… no nic mi nie jest”. Co wtedy? Przede wszystkim musimy udowodnić na podstawie badania, że nasze podejrzenia są uzasadnione. Pracownik oczywiście może się nie zgodzić, ale to zazwyczaj budzi jeszcze większe wątpliwości. Ponadto,. Jeśli sprawa trafiłaby do Sądu na niekorzyść nietrzeźwego pracownika mogą zeznawać świadkowie potwierdzający, że zachowywał się on jakby był pod wpływem alkoholu.

Jakie kroki może przedsięwziąć pracodawca wobec nietrzeźwej osoby w swojej firmie? Poniżej przedstawiamy propozycje rozwiązań:

-upomnienie

– nagana

– kara finansowa, która nie może jednak być wyższa niż dniówka pracownika (wg Art. 180 kodeksu pracy)

– rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Jeśli okaże się, że z winy kierowcy będącego pod wpływem lakoholu został spowodowany wypadek, wówczas może on zostać pozbawiony prawa do uzyskania świadczeń z tytułu powstania wypadku przy pracy (art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Myślę, że warto poinformować i przypominać swoim kierowcom, a także pozostałym pracownikom o konsekwencjach pracy na podwójnym gazie.