Plusy i minusy różnych rodzajów transportu

3.7/5 - (6 votes)

rodzaj transportuJaki rodzaj transportu najlepiej wybrać dla konkretnego ładunku?

Każdy ma swoje plusy i minusy, które przedstawione zostały w poniższej tabeli.

 

 

 

 

 

 

PLUSY MINUSY
TRANSPORT KOLEJOWY
Dobry zarówno na długie, jak i krótkie odległości Problem z zabezpieczeniem ładunku
  Wysoki koszt infrastruktury
  Problemy z punktualnością, szczególnie w sezonie zimowym
TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
Niskie koszty Niewystarczająca ilość żeglownych odcinków
Możliwość transportu dużych ładunków  
Duża punktualność  
TRANSPORT MORSKI
Ogólnoświatowy zasięg Czas potrzebny na przetransportowanie ładunków
Niskie koszty jednostkowe przewozu Wymaga odpowiedniego przygotowania ładunków do przewozu
Możliwość transportu dużych ładunków  
TRANSPORT PRZYBRZEŻNY
Stosunkowo niskie koszty Brak odpowiedniej infrastruktury
Możliwość transportu dużych ładunków  
TRANSPORT POWIETRZNY
Ogólnoświatowy zasięg Duże koszty
Duża prędkość przetransportowywania towaru Nieopłacalny na krótkich odległościach
Niezawodność Nieopłacalny dla małych ładunków
  Konieczność korzystania z portów lotniczych, terminali.
RUROCIĄGI
Małe straty w ciągu transportu Wymaga bogatej infrastruktury
  Możliwość kradzieży
TRANSPORT KOMBINOWANY
Pozwala skrócić czas przewozu, liczbę przeładunków Wymaga specjalnych opakowań