Regulacje transport towarów niebezpiecznych

Rate this post

adrRegulacje dla firm transportowych, zajmujących się transportem substancji chemicznych

Transport substancji niebezpiecznych jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. Tego rodzaju transportu dotyczą bowiem wyśrubowane normy oraz spore ryzyko. Dlatego też mogą się nim zająć jedynie firmy, które bardzo dokładnie się do tego przygotują. Przede wszystkim należy zapoznać się z regulacjami prawnymi. Należą do nich:

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – jest to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Sporządzona została w Genewie 30 września 1957 r. Polska ratyfikowała ją w 1975r.

ISO 9001:2008 – to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Stosowana przez firmy do wykazania zdolność do dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów.

SQAS (Safety & Quality Assessment System) – to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.