Skuteczny załadunek i wyładunek towarów

1/5 - (1 vote)

zaladunekZaładunek i rozładunek towarów mogą leżeć zarówno po stronie nadającego, odbierającego, jak i spedytora, któremu powierzono zlecenie oraz dysponenta magazynu. Decyzja o tym musi wynikać z postanowień zawartej wcześniej umowy przewozowej. Niezależnie jednak od tego, komu zostanie powierzone to zadanie, ważne jest aby podczas pracy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, użyć odpowiedniego sprzętu i działać w należytych warunkach.

Jednocześnie należy przestrzegać wszelkich przepisów prawa, dotyczących warunków przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem oraz przedsięwziąć  wszelkie środki ostrożności wobec towarów objętych przepisami szczególnymi.

Specjalistyczny sprzęt

Do załadunku i wyładunku towarów można użyć różnorodnego sprzętu.  Dobór odpowiednich środków uzależniony jest od tego czy załadunek i wyładunek odbywają się w terenie otwartym, czy w obiekcie zamkniętym oraz od rodzaju samego transportu i jego wagi. Zdarza się, że niektóre ładunki mają wyjątkowy kształt i rozmiar i wówczas ich obsługa musi być dostosowana do niestandardowych gabarytów. Także w odniesieniu do towarów niebezpiecznych wymagane jest obowiązkowe użycie określonego typu sprzętu transportowego.

Coraz więcej producentów i dystrybutorów na rynku oferuje specjalistyczne urządzenia dedykowane do tego typu prac, które zwiększają funkcjonalność w konkretnej sytuacji. Sprzęt ten może być własnością nadawcy lub odbiorcy, właściciela pojazdu lub gospodarza magazynu, który może zaproponować tradycyjny wynajem lub outsourcing.

Uwaga!!! W rozumieniu przepisów umieszczanie kontenera, kontenera do przewozu luzem, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej na pojeździe uważa się za załadunek, a zdejmowanie wymienionych jednostek ładunkowych z pojazdu uważa się za rozładunek.  Taki pojazd i jego kierowca po przyjeździe do miejsc załadunku lub rozładunku powinni spełniać wymagania obowiązujących przepisów (w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, ochrony, czystości oraz właściwego działania wyposażenia, które jest używane podczas załadunku i rozładunku).

W magazynie

Właściciel lub dysponent magazynu, czy centrum logistycznego zobligowany jest do tego aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo prac przeładunkowych oraz ułatwić pracę kierowców pojazdów. Jeśli np. wystąpi różnica poziomów między rampą (podłogą hali), a podłogą samochodu, to on musi naprawić ten problem. Przy nieznacznej różnicy wysokości można zastosować klapę przeładunkową. Nadawca lub odbiorca ładunku w razie potrzeby musi mieć także dostęp do pomostu hydraulicznego z wysuwaną platformą (najlepiej z systemem automatycznego dostosowania poziomu). Na szczęście coraz więcej firm posiadających magazyny inwestuje w tego typu sprzęt, a także stosuje inne kompleksowe rozwiązania systemowe  jak np. doki przeładunkowe z naprowadzaczem kół.

Jeśli ładunek ma wymagania specjalne, to dysponent magazynu musi zapewnić mu warunki dodatkowe np. magazyn o obniżonej temperaturze (chłodnie, mroźnie) oraz odpowiednio je wyposażyć i zabezpieczyć znajdujący się tam sprzęt.

W gestii gospodarza magazynu leży także zaopatrzenie go w wózki widłowe, które można wynająć do załadunku i wyładunku towarów wraz z operatorem (lub bez) oraz niezbędnym osprzętem (kosze robocze, chwytaki do kartonów, paletyzery, przedłużki do wideł).  Wózki można wynająć  do obsłużenia jednorazowej partii towaru lub podpisać umowę na wynajem długoterminowy z pełną obsługą serwisową.

W pojeździe

Nie bez znaczenia jest oczywiście wyposażenie samego samochodu, o które musi zadbać jego właściciel. W wielu przypadkach to właśnie odpowiedni sprzęt w pojeździe zagwarantuje sprawne przeprowadzenie operacji załadunku i wyładunku. Do najczęściej stosowanych należy winda hydrauliczna. Obecnie wykonuje się ją ze stopów materiałów lekkich np. z aluminium. Winda taka tylko w nieznacznym stopniu ogranicza ładowność pojazdu. Jednak nadal popularne są także windy stalowe, które mają zwiększoną wytrzymałość. Urządzenia te można transportować w pozycji pionowej jako tylna ściana pojazdu lub w pozycji poziomej (złożonej) pod tyłem skrzyni ładunkowej. Przewoźnik ma obowiązek dopilnowania właściwego montażu oraz konserwacji windy, które może zlecić wyłącznie osobie posiadającej zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Szybciej i taniej, czyli wszystko w rękach kierowcy

Ogromne znaczenie w całym procesie transportu mają jego koszty oraz czas na wykonanie zadania. W wielu przypadkach ogranicza się zatem zaangażowanie większej ilości osób i powierza załadunek oraz rozładunek transportującemu towar (kierowcy samochodu). Obowiązkiem kierowcy jest profesjonalne załadowanie towaru oraz solidne jego zabezpieczenie.  Kierowca najczęściej zostaje zaopatrzony we własny wózek widłowy, który zawiesza się na zewnętrznej ścianie ładunkowej pojazdu (przyczepie lub naczepie). Obsługa widlaka należy oczywiście do kierowcy. Jednak musi posiadać on do jego obsługi stosowne uprawnienia; co najmniej przeszkolenie BHP.

Podsumowanie

Bez względu na, to kto ładuje i kto rozładowuje ładunek, najważniejsza w tej operacji jest kwestia bezpieczeństwa; zarówno towaru, sprzętu, jak i samych operatorów. Jeśli zachodzi taka potrzeba podczas załadunku lub rozładunku należy określić strefę zagrożenia i nie dopuścić, aby osoby nieupoważnione przebywały w tej strefie.