Spedytor a pośrednik

Rate this post

posrednik-spedytorArt. 4 ustawy o transporcie mówi, że: „3) transport drogowy – krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy. Określenie to obejmuje również działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.” Ustawa jednak nie precyzuje tego, na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie. W tej kwestii możemy się wesprzeć jedynie definicjami słownikowymi, które mówią, że jest to:

  • działalność polegająca na kojarzeniu kontrahentów w transakcjach handlowych; działalność osoby trzeciej mająca na celu doprowadzenie do porozumienia się lub załatwienia jakichś spraw między stronami (źródło: http:// sjp.pl/pośrednictwo),
  • działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy (źródło: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2506162),

Jedno jest pewne zakres usług leżących w obszarze działalności pośrednika, w tym również pośrednika przy przewozie rzeczy, jest bardzo szeroki.

 

Pojęcie: „spedycja”

Tutaj ponawia się sytuacja, w której pojęcie nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa transportowego ani cywilnego. Dlatego ponownie należy przytoczyć znaczenia słownikowe:

  • wszelkie czynności wykonywane podczas przesyłania i odbierania towarów (źródło: http://sjp.pl/spedycja),
  • przewóz i dostawa towarów wykonywane przez przedsiębiorstwo przewozowe (źródło: http://sjp.pwn.pl/slownik/2575962/spedycja).

Druga definicja mija się z tym, czym tak naprawdę jest spedycja przecież spedytor zajmuje się wysyłaniem lub odbieraniem przesyłki albo dokonuje innych usług związanych z jej przewozem.

 

Spedytor = pośrednik?

Pomiędzy spedycją i pośrednictwem występują znaczne podobieństwa. Spedycja jest jedną z usług „wspomagających transport lądowy” i świadczonych przez „towarowe agencje transportowe” lub „pozostałe agencje transportowe”. Można uznać, że termin „pośrednictwo przy przewozie rzeczy” ma równorzędne, jeśli nie szersze, znaczenie aniżeli „spedycja”. Istnieją jednak rozbieżne twierdzenia dotyczące tego, czy przykładowo przewoźnik zatrudniający podwykonawcę trudni się działalnością gospodarczą w zakresie spedycji. Jednak większość znawców problematyki stanie za poglądem, że nie jest to spedycja, ponieważ przewoźnika umownego i faktycznego  łączy zależność umowna, gdzie za działanie podwykonawcy odpowiada wykonawca.