Wybór partnera transportowego – na co zwracają uwagę firmy logistyczne?

Rate this post

Co się liczy podczas wybory partnera transportowego dla firm logistycznych?

autostrada (2)

Współpraca operatora logistycznego z firmą transportową jest wręcz niezbędna do właściwego wywiązania się z zobowiązań wobec klientów danego przedsiębiorstwa. Dlatego też istnieje tak duże zapotrzebowanie na usługi transportowe na rynku przewozów długoterminowych. Jednak nie wszystkim przewoźnikom udaje się nawiązać intratną współpracę. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jakimi kryteriami kierują się operatorzy logistyczni przy wyborze właściwego usługodawcy. Pewne czynniki są tutaj po prostu niezbędne i dlatego warto je poznać, gdyż przewoźnikom łatwiej będzie wówczas stanąć w szranki z innymi w projektach przetargowych. Oczywiście w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę wiarygodność i solidność firmy oraz dyspozycyjność jej taboru. Ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę w swojej działalności aby pewnie przystąpić do logistycznej gry?

 

Podstawowe czynniki wyboru

Gro operatorów kieruje się szczególnymi względami przy wyborze przewoźnika. Gównie są one uzależnione od założonych wcześniej strategii przedsiębiorstwa, aktualnego zapotrzebowania na daną flotę pojazdów i usługi oraz oczekiwań swoich klientów, którzy dyktują określone zasady. Jednak w większości przypadków szansę na podjęcie współpracy mają wszyscy, którzy spełniają minimalne warunki. I tak zawsze:

 

 • należy posiadać odpowiednie licencje, które umożliwią świadczenie usług dla operatora logistycznego. Jednakże oprócz faktu posiadania licencji ważny jest także okres ich ważności i możliwość ich odnowienia. Operatorzy preferują bowiem ewentualność zawarcia długotrwałej współpracy,
 • należy posiadać ważne badania techniczne pojazdu,
 • należy posiadać ubezpieczenie OC pojazdu,
 • należy posiadać ważną książeczkę Sanepidu jeśli zamierzamy przewozić towary spożywcze. Dodatkowo w przypadku konieczności utrzymania właściwej temperatury towarów podczas transportu należy stosować właściwy sprzęt chłodzący lub grzewczy oraz urządzenia do rejestracji i sprawdzania poziomów temperatury,
 • warto posiadać dobrą opinię o sytuacji ekonomiczno-finansowej. Operator logistyczny bardzo często bowiem sprawdza płynność finansową, efektywność działania, poziom zadłużenia, zyskowność i rentowność danego przedsiębiorstwa. Wszystko po to aby określić czy przewoźnik przetrwa na konkurencyjnym rynku w dłuższej perspektywie czasu oraz czy będzie w stanie terminowo finansować swoją flotę,
 • warto posiadać wiarygodność, popartą niezależnymi i aktualnymi referencjami od dotychczasowych klientów (z możliwością sprawdzenia ich u osoby wystawiającej opinię). Jest to bowiem sygnał dla operatora, że przewoźnik jest godny zaufania, należycie wykonuje powierzone mu zlecenia i dba o bezpieczeństwo przewożonego towaru,
 • warto posiadać szkolenie w zakresie jakości wymiany palet, gdyż obecnie jest to czynnik wyróżniający danego przewoźnika,
 • należy posiadać sprawne i w miarę nowe pojazdy (często nie starsze niż 10 lat). Wielu operatorów zwraca bowiem uwagę na wiek samochodów, gdyż stara flota może oznaczać częste naprawy, a to może nieść ze sobą ryzyko niedostępności pojazdu w określonym terminie oraz opóźnienia w dostawie towaru,
 • warto posiadać dodatkowe wyposażenie pojazdu i ciągle inwestować w nowoczesny sprzęt np. linki stalowe do mocowania ładunków, wózek widłowy itp.,
 • warto zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny. Gro operatorów wymaga bowiem minimalnego standardu emisji spalin (np. klasa pojazdu nie niższa niż Euro4). W większości przypadków jest to podyktowane oczekiwaniami ich klientów, dążącymi do minimalizowania negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko,
 • warto aby nasi kierowcy byli przeszkoleni pod kątem bezpiecznej i efektywnej jazdy,
 • warto korzystać z systemów telematycznych i udostępniać swoje pojazdy do monitoringu (możliwość śledzenia pojazdu i komunikacji z kierowcą staje się potencjalnym wyróżnikiem firmy),
 • warto być otwartym na nowe technologie,
 • cena usług jest ważna, jednak operatorzy w większości przypadków zwracają bardziej uwagę na jakość świadczonych usług,
 • po zawarciu współpracy nierzadko należy przejść specjalne szkolenie na temat procedur i zasad panujących w danym przedsiębiorstwie logistycznym, zakończone testem, aby zostać dopuszczonym do pracy.

 

Podsumowując

Przewoźnicy i ich kierowcy mają największy wpływ na wizerunek firmy logistycznej oraz poziom satysfakcji jej klientów. Dlatego też tak ważny jest dla nich dobór odpowiedniej firmy transportowej do budowania długoletnich relacji partnerskich. Oczekiwania operatorów zazwyczaj są dość wysokie. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić na czym najbardziej zależy firmom logistycznym we współpracy z przewoźnikami. Ich wymagania mogą być bowiem bardzo zróżnicowane i zależeć od zupełnie innych czynników. Zachowanie jednak pewnych (często powtarzających się) standardów przybliży nas z pewnością do operatorów i pomoże wpłynąć na ich pozytywną opinię.