Wysokość grzywien w państwach Europy

Rate this post

Ile zapłacimy za przekroczenie czasu pracy kierowcy w Grecji, a ile w Hiszpanii? Czy wysokości kar wszędzie są podobne?

bahna

Wykonując usługi transportowe na arenie międzynarodowej przewoźnik powinien liczyć się z naruszeniami obowiązujących przepisów prawa. I tak jak prawo dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych stanowią jednakowe rozporządzenia unijne, tak wysokość kar za niedostosowanie się do nich bywa w poszczególnych państwach już zupełnie różne. Każdy z krajów Europy wyznacza wysokość kar za poszczególne naruszenia, stosując się do czterech zasad, według których kara powinna być skuteczna, proporcjonalna, odstraszająca i niedyskryminująca. Jedno też łączy kary w poszczególnych państwach – wszystkie są karami pieniężnymi. Rozbieżność następuje w momencie wyznaczania ich wysokości. Niektóre z krajów stosują widełki, inne podają jedynie maksymalną lub minimalną kwotę, jaką przewoźnik powinien zostać obciążony, jeszcze inne dokładnie klasyfikują kary dostosowując do nich odpowiednie wysokości kar.

Patrząc ogólnie maksymalna wysokość grzywny może znacznie różnić się między państwami unijnymi. Jako przykład podać można Maltę, gdzie maksymalna kara wynieść może 58,23 euro, a 5000 euro w Niemczech, czy 30 000 euro we Francji.

Taryfikator mandatów różni się nie tylko wysokością, ale także sposobem naliczania kar. W Polsce na przykład za przekroczenie dziennego czasu pracy kierowcy od 15 min do godziny przewoźnik zapłaci 100 zł i 200 zł za każdą kolejną godzinę, natomiast na Węgrzech ustalając wysokość kary bierze się pod uwagę procentowy udział przekroczenia obowiązującego czasu pracy.

Warto także wiedzieć, że zgodnie z rozporządzeniem WE 561/2006 organy kontrolne w przypadku poważnych naruszeń mają prawo do zablokowania pojazdu. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy przekroczony znacząco został obowiązujący czas pracy kierowcy. Niedopuszczenie do ruchu pojazdu może zdarzyć się między innymi w Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Anglii, Włoszech. Natomiast karę pozbawienia wolności w przypadku ciągłego naruszania tych samych przepisów stosują państwa Austrii, Cypru, Danii, Francji, Irlandii, Luksemburga oraz Anglii.

Zróżnicowanie kar stosowanych przez poszczególne państwa unijne jest bardzo obszernym tematem. Może pokusimy się jeszcze o zebranie i umieszczenie na blogu tych najważniejszych w państwach, do których najczęściej jeżdżą polscy przewoźnicy.