Jak zabezpieczyć ładunek?

Rate this post

zabezpieczenie ładunkuPrawidłowe zabezpieczenie i rozmieszczenie ładunku.

Niezależnie od tego, w jak daleką trasę ruszamy oraz niezależnie od tego z jakim ładunkiem, należy go odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Niewłaściwe lub nieproporcjonalne rozmieszczenie towaru może skutkować jego przemieszczeniem się lub wypadnięciem podczas jazdy. Nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje takiego wypadku.

W Polsce podstawowym przepisem określającym zasady właściwego przewozu ładunku oraz jego rozmieszczenia jest art. 61 ustawy Prawa o ruchu drogowym. Niestety informacje w nim zawarte są bardzo ogólne i niejednoznaczne. Natomiast norma unijna PN-EN 12195, która weszła w życie w Polsce w sierpniu 2004 roku i która w znacznym stopniu określa właściwe zabezpieczenie towaru, uznawana jest jedynie za dobrowolną wytyczną.

 

Jak z tym ładunkiem?

Ładunek powinien być rozmieszczony w taki sposób, by nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. Powinien być zabezpieczony przed samoczynną zmianą położenia i emitowaniem nadmiernego hałasu. Nie może mieć odrażającego wyglądu ani też wydzielać „swoistej woni”. Wszystkie elementy mocujące ładunek muszą być zabezpieczone przed ewentualnym poluzowaniem się.

Ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnych skrzyniach ładunkowych, które dodatkowo zabezpieczone będą odpowiednimi zasłonami. Stosowanie zwykłej plandeki jest niewystarczające, gdyż pęd powietrza dosłownie wywiewa taki ładunek spod plandeki, stwarzając zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.

 

Grzywna za nieprawidłowo przewożony ładunek? Tak!

Za niewłaściwie oznaczony lub umieszczony na pojeździe ładunek, kierowca może zostać ukarany:

200zł grzywny za umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne.

100zł grzywny za umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony.

150zł grzywny za przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.

200zł grzywny za niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

150zł grzywny za naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.

100 do 300zł grzywny za ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna, w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.

 

Sama kara grzywny i jej wysokość może nie jest specjalnie przerażająca, ale konsekwencje przemieszczenia się ładunku podczas transportu lub jego wypadnięcie z pojazdu, już tak. Dlatego, by uchronić i siebie i innych użytkowników drogi przed poważnym wypadkiem, zarówno przewoźnik jak i nadawca ładunku powinni zwracać uwagę na to, by dany towar bezpiecznie przewieźć i zamocować. W końcu ważne jest również to, by ładunek dotarł do odbiorcy w nienaruszonym stanie.