Zasada działania i korzyści płynące z systemu EETS

Rate this post

Ogsystem eetsólnoeuropejski system poboru EETS ma umożliwić naliczanie opłat drogowych od pojazdów cięższych niż 3,5t. i autokarów za przejazdy kluczowymi szlakami komunikacyjnymi we wszystkich krajach Europy; przy użyciu tylko jednego urządzenia pokładowego. Dzięki temu będzie można znacznie uprościć procedury wykonywania transportu międzynarodowego po starym kontynencie. I choć rozwiązanie to wydaje się być bardzo przydatne, państwa członkowskie Unii bardzo długo nie mogły osiągnąć porozumienia odnośnie wizji działania systemu (w tym Polska). Kiedy zatem zacznie funkcjonować ta uniwersalna i zintegrowana usługa w naszym państwie?

Zasada działania i korzyści płynące z systemu EETS

Aby system EETS mógł objąć zasięgiem całą Europę potrzebna jest integracja technologii satelitarnej GPS z mikrofalową DSRC w jednym urządzeniu. Wówczas będzie można płynie rejestrować opłaty na różnych częstotliwościach. Opłaty w ramach systemu EETS z założenia nie mogą wyższe od krajowych opłat drogowych a przewoźnik raz w miesiącu ma otrzymać fakturę zbiorczą bez względu na to, w jakim kraju wniesie opłatę za przejazd.

Jeden paneuropejski system opłat drogowych pozwoli wszystkim przewoźnikom na ograniczenie kwestii formalnych w obszarze transportu transgranicznego, umożliwi im obniżenie kosztów dzierżawy różnych urządzeń pokładowych OBU, a kierowcom oszczędzi czas, da swobodę podróżowania i pozwoli na rozładowanie zatorów komunikacyjnych na drogach.

System działa obecnie w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii, Włoszech i Danii (niedługo ma funkcjonować w pozostałych częściach Europy). Do współpracy zgłosiły się koncerny paliwowe oraz operatorzy kart paliwowych.

 

Decyzje KE w sprawie regulacji wspólnotowych

EETS (European Electronic Toll Service) stanowi rozwiązanie prawne i jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2014-2016 (UE zdecydowała o wdrożeniu EETS już w 2004 roku). Komisja Europejska uregulowała szczegółowo kwestie specyfikacji technicznych i wymagania niezbędne do prawidłowego zrealizowania systemu EETS, przepisy dotyczące zasad jego świadczenia, prawa i obowiązki dostawców EETS, podmiotów pobierających opłatę oraz użytkowników EETS, a także podjęła decyzje w sprawie konieczności wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi, podmiotami pobierającymi opłaty, dostawcami usług i użytkownikami dróg w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu oraz funkcjonowania organu pojednawczego, którego zadaniem będzie ułatwienie mediacji pomiędzy podmiotami pobierającymi opłaty, a dostawcami EET (Decyzja 2009/750/WE).

Komisja Europejska wyznaczyła krajom Wspólnoty termin na wdrożenie systemu EETS na 8 października 2012 roku. Tymczasem termin ten w Polsce nie został dotrzymany do tej pory.

 

Opóźnienia w Polsce

W Polsce projekty przepisów określające wdrożenie europejskiego systemu EETS już istnieją, jednak jest problem z ich wdrożeniem (kwestie technologiczne i prawne). Wynika to przede wszystkim z tego, że myto na polskich autostradach jest pobierane w różnych systemach (za pomocą systemu viaTOLL na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz opłaty pobierane na bramkach na autostradach zarządzanych przez prywatne firmy). Dodatkowo problemem jest także ustalenie sposobu rozliczeń za operacje pomiędzy systemami e-myta z poszczególnych krajów.

Operator systemu wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzili w Polsce testy, które wykazały, że polski system poboru opłat jest technicznie przygotowany na wprowadzenie EETS. Mimo tego, że resort transportu podjął wszystkie konieczne działania, aby wprowadzenie unijnego systemu opłat elektronicznych weszło w życie zgodnie z terminem przewidzianym w dyrektywie, w Polsce EETS do dnia dzisiejszego nie funkcjonuje.

 

Podsumowanie

Paneuropejski system EETS ma umożliwić użytkownikom korzystanie z dróg na terenie krajów Unii Europejskiej (w całej infrastrukturze – autostrady, tunele i mosty) w ramach jednego kontraktu z dostawcą elektronicznej usługi poboru opłat drogowych, za pomocą jednego urządzenia pokładowego do poboru myta. Wprowadzenie usługi w Polsce na razie stoi pod znakiem zapytania, mimo tego, że sama budowa takiego systemu nie stanowi problemu od strony technologicznej.

KE zobowiązuje, że EETS ma być dostępne dla wszystkich kategorii pojazdów ciężarowych najpóźniej do października 2014 roku i jednocześnie ostrzega, że będzie wszczynać postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko państwom członkowskim, jeśli nie wypełniają one swoich zobowiązań, co do rozwinięcia usługi.