Zaświadczenie o działalności a dni wolne kierowcy

Rate this post

magazyn-wozekwidlowyW zaświadczeniu o działalności nie muszą zostać uwzględnione wszystkie dni wolne

Każda działalność powinna zostać oddzielnie udokumentowana w zaświadczeniu o działalności. Jeżeli jednak kierowca przez dłuższy okres czasu nie prowadził pojazdu, tylko pracował w innym charakterze, możesz wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.

Art. 31 z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców mówi, iż: „Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wystawić kierowcy wykonującemu przewóz drogowy zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca:

1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;

2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;

3) miał czas wolny od pracy;

4) prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR;

5) wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu;

6) pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1.

 

Zaświadczenie o okresach wolnych lub innej pracy powinno być wystawiane zawsze, gdy kierowca systematycznie prowadzi pojazd i w okresie wolnym nie rejestruje swojej pracy na wykresówkach lub karcie kierowcy. Każdy okres innej pracy oraz odpoczynku dobowego lub weekendowego powinien zostać udokumentowany przez przewoźnika oddzielnym zaświadczeniem o działalności.

 

Co jednak z kierowcami, którzy przez dłuższy czas nie prowadzą pojazdu, tylko przykładowo pracują na warsztacie? Przecież wystawianie im za każdy dzień odrębnych zaświadczeń o innej pracy i odrębnych o odpoczynku, prowadziłoby do absurdalnej sytuacji, w której tacy kierowcy po trzech tygodniach mieliby przy sobie po kilkadziesiąt dokumentów. Na szczęście, przepisy nie wymagają tego, by w taki sposób dokumentować czas pracy osób, które nie pracują w charakterze kierowców w przewozach drogowych.