Bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Rate this post

W drodze liczy się każda minuta. Czy wolniej może znaczyć… szybciej?

Po wyborze pojazdu, jego prawidłowej konfiguracji oraz przygotowaniu do drogi, największy wpływ na bezawaryjną i ekonomiczną eksploatację ma kierowca. Rosnące wymagania klientów, presja czasowa stanowią zawsze dobry impuls do pracy nad własnymi zachowaniami. Podczas transportów realizowanych na zlecenie klientów, każda godzina ma decydujące znaczenie. Aby wykluczyć takie ryzyko, warto się zastanowić trzy razy, czy w drodze powinna liczyć się każda minuta?

Kabotaż zmiany

 • Warunki techniczne i wyposażenie pojazdu

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

 • nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę
 • nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach
 • nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach
 • nie powodowało niszczenia dróg
 • zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu

Podstawowe wymagania techniczne, związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem transportu drogowego, określone są w Regulaminie homologacji nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (43r)

 

 • Inwestycja w nowe rozwiązania
 • Uchwalona 29.04.2015r dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/ 719, ma na celu zachęcić producentów oraz użytkowników pojazdów od inwestowania w nowe rozwiązania technologiczne w pojazdach, w celu poprawienia ich efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa innych użytkowników dróg.
 • GPS- bogactwo rozwiązań

Jeszcze dekadę temu nawigacja GPS w samochodzie była elementem dodatkowym, można określić „dobrem luksusowym”. Urządzenia mają pomagać w odnalezieniu najlepszej, najszybszej drogi do celu. Ważne są właściwe parametry, które uwzględnią wszelkie ograniczenia dla samochodów ciężarowych: całkowita masa pojazdu, gabaryty, nacisk na oś, strome zjazdy, wysokości mostów (wiaduktów). Profesjonalna nawigacja GPS może dziś spełnić funkcję prawdziwego asystenta podróży, a nie tylko pokazywać trasę. Warto poświęcić trochę czasu na głębsze zapoznanie z możliwościami oferowanych nawigacji, by tym lepszego dokonać wyboru.

 

 • Wypadki

Transport drogowy, ze względu na jego szeroką dostępność, jest najczęściej wykorzystywanym rodzajem transportu, ponieważ cechuje go możliwość dowiezienia różnego rodzaju ładunków do niemalże każdego miejsca przeznaczenia. Jednakże ten rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia, albowiem jednym z rodzajów wypadków mogących zdarzyć się podczas całej operacji transportowej są wypadki drogowe.

Istnieją dwa rodzaje zdarzeń drogowych. Różnica między nimi istnieje w skutkach tych zdarzeń

 1. Kolizja – sytuacja na drodze, powstała w związku z ruchem pojazdu, w wyniku którego doszło do powstania strat materialnych
 2. Wypadek – sytuacja na drodze, powstała w związku z ruchem pojazdu w wyniku którego przynajmniej jeden uczestnik doznał obrażeń ciała lub poniósł śmierć.

 

 • Wzywanie pomocy – w całej Unii Europejskiej numer pomocy to 112

Nie ma jednej procedury postępowania w momencie wypadku. Postępowanie, które w jednym przypadku było właściwe w innym może być nieprawidłowe. Najważniejsze podczas wypadku czy awarii to: zachować spokój!

 1. Zabezpieczenie pojazdu- w miarę możliwości należy próbować dojechać do bezpieczniejszego miejsca (np. zatoczka, parking). Jeżeli pojazd nie jest w stanie dalej się poruszać, natychmiast włączyć światła awaryjne, wystawić trójkąt ostrzegawczy (w odległości ok. 100m; na autostradzie od 150 do 400m)
 2. Określenie miejsca wypadku – w ruchu dalekobieżnym trzeba umieć określić położenie. W takich sytuacja pomocna może być nawigacja lub telefon komórkowy z funkcją mapy. Można zapytać kogoś ze świadków, a w obcym kraju wręcz poprosić o pomoc. Jeżeli wzywamy pomocy ze specjalnego telefonu przy autostradzie służby wiedzą automatycznie gdzie się znajdujemy
 3. Zwięzły opis zdarzenia- o tym , co się zdarzyło powinniśmy poinformować krótko i treściwie, aby służby ratownicze właściwie oceniły sytuację
 4. Liczba poszkodowanych- to bardzo ważna informacja, która umożliwia wysłanie na miejsce wypadku właściwej ilości karetek
 5. Opis urazów osób poszkodowanych- służby ratownicze zdecydują czy wystarczy wysłać zwykłą karetkę, pojazd specjalistyczny czy śmigłowiec
 6. Oczekiwania na pytania- po zgłoszeniu zdarzenia nie należy przerywać rozmowy, ponieważ mogą nastąpić inne ważne pytania lub wskazówki

 

Często słyszymy w mediach, że wypadek drogowy był wynikiem złej pogody, mokrej nawierzchni lub innych przyczyn np. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego itp.

Zapominamy jednak, że zawsze pierwszym czynnikiem mającym wpływ na zaistnienie wypadku jest człowiek- jego zachowanie na drodze, zachowanie podczas prowadzenia pojazdu. Wolniej może znaczyć szybciej!