Cennik mandatów w 2016r.

Rate this post

Nowy taryfikator mandatów już od stycznia 2016 r.

Przepisy drogowe zmieniają się w Polsce dosyć często, jednak rzadko w ślad za nimi idzie zmiana taryfikatora mandatów i punktów karnych. Niedługo kierowcy doczekają się jednak surowszych kar i wykazu nowych naruszeń. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do Rządowego Centrum Legislacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowe wysokości mandatów zaczną obowiązywać już od 4 stycznia 2016 r.

mandaty, 2016
Copyrights nasygnale.pl

Jakie wykroczenia oraz kary pojawią się w znowelizowanym taryfikatorze?

Nowe naruszenia

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, prawdopodobnie w 2016 będzie już aktem obowiązującym. Oznacza to, że dotychczasowy taryfikator straci ważność. Znany jest już nowy katalog wykroczeń wraz z przewidzianymi za nie wysokościami mandatów.

Nowy taryfikator definiuje nowe naruszenia, za które kierowca otrzyma mandat i punkty karne. Do jednych z nich należy spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub ruchu. Za to wykroczenie kierowca dostanie po nowym roku 6 pkt.

Istotne zmiany czekają też kierujących za nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszych. Rozporządzenie wprowadza bowiem dwa nowe naruszenia z tego tytułu; pierwsze to jazda wzdłuż po chodniku lub na przejściu dla pieszych (za to wykroczenie kierowca dostanie 5 pkt.), drugie to naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby piesi mieli szansę wsiąść do tramwaju czy autobusu albo wejść na chodnik (za to wykroczenie kierowca również otrzyma 5 pkt.).

Od stycznia pojawi się także nowe naruszenie polegające na przekroczeniu prędkości o 50 km i więcej w obszarze zabudowanym. Grozić za to będzie nie tylko zatrzymanie prawa jazdy (jak w tej chwili), ale dodatkowo 10 pkt. karnych.

Także taryfikator za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych ma być uzupełniony o nielegalne parkowanie (bez karty parkingowej) na miejscu wyznaczonym dla niepełnosprawnych. Kierowca dostanie za to wykroczenie oprócz mandatu w wysokości 500 zł także 7 pkt.

Zaostrzone kary

Projekt rozporządzenia ma na celu przede wszystkim podwyższenie grzywien za niektóre wykroczenia drogowe. I tak najważniejsze zmiany w projekcie przewidują:

  • 300 zł i 4 pkt. (zamiast 100 zł i 2 pkt.) za jazdę bez pasów bezpieczeństwa,
  • od 300 do 500 zł i 4 pkt. (zamiast 100 zł i 4 pkt.) za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,
  • 500 zł i 6 pkt. (zamiast 150 zł i 6 pkt.) za przewożenie dziecka bez fotelika,
  • 500 zł (zamiast 150 zł) za przewożenie w foteliku dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka,
  • 200 zł i 500 zł za pojazd wielośladowy i 10 pkt. (zamiast 200 zł i 10 pkt.) za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed pieszym oraz wyprzedzenie na przejeździe rowerowym,
  • od 250 do 500 zł i 5 pkt. (zamiast 250 zł i 0 pkt.) za jazdę wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
  • od 350 do 500 zł i 6 pkt. (zamiast 350 zł i 6 pkt.) za nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe rowerowym,
  • od 350 do 500 zł i 6 pkt. (zamiast 350 zł i 6 pkt.) za nieustąpienie podczas skręcania w drogę poprzeczną pierwszeństwa rowerzyście, jadącemu na wprost po jezdni, pasie lub ścieżce dla rowerów,
  • od 350 do 500 zł i 10 pkt. (zamiast 350 zł i 10 pkt.) za nieustąpienie pierwszeństwa osobie z widoczną niepełnosprawnością lub używającej specjalnego znaku,
  • od 200 do 500 zł i 1 pkt. (zamiast od 100 do 300 zł i 1 pkt.) za zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub drodze dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu.

Koniec z redukowaniem punktów karnych

Warto też przypomnieć, że od stycznia nie będzie można redukować punktów karnych przez udział w specjalnych kursach. Kierowca, który przekroczy limit 24 pkt. będzie musiał pójść na jeden kurs pouczający. Będzie on następnie podlegał nadzorowi przez 5 lat. Jeśli w trakcie tego okresu znów przekroczy liczbę punktów karnych straci prawo jazdy i będzie musiał zdać ponownie egzamin, po którym przez dwa lata będzie przechodził okres próbny, podobnie jak młody kierowca.

Dodatkowo od nowego roku dane zgromadzone w ewidencji kierowców naruszających przepisy drogowe staną się częścią Centralnej Ewidencji Kierowców. Dzięki temu będzie można zbadać skuteczność kar.

Podsumowując

Niestety polscy kierowcy nie dostaną miłego prezentu od ustępującego Rządu. Dostaną za to dotkliwsze kary za drogowe przewinienia. Zmiany w przepisach podyktowane są (według pomysłodawców) kwestią bezpieczeństwa na drogach, jednak oznaczają one nic innego jak możliwości szybkiego zwiększenia wpływów do budżetu (szacuje się, że tylko z tego tytułu w ciągu 5 lat kasa państwa otrzyma 500 mln złotych).