Czy za mandaty z fotoradaru będą zabierane prawo jazdy?

Rate this post

fotoradarCzy przez fotoradar można stracić prawo jazdy?

Od 18. maja obowiązują nowe zasady karania kierowców za przekroczenie prędkości. Przez pierwszy tydzień niemal 700 z nich odebrano prawo jazdy na trzy miesiące. Jest to kara, którą nakłada się za przekroczenie o 50 km/h prędkości w terenie zabudowanym.

Pojawiło się pytanie, czy za zarejestrowanie przez fotoradary wykroczenia również odbierane będą kierowcom dokumenty. Jak się okazuje , obecnie spośród wszystkich 350 żółtych skrzynek, jakimi dysponuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego , aż 262 znajduje się w obszarze zaznaczonym jako zabudowany. Z podawanych statystyk w pierwszym kwartale bieżącego roku fotoradary zarejestrowały około ośmiu tysięcy wykroczeń podlegających dzisiaj karze pozbawienia prawa jazdy na trzy miesiące.

Jednak w przypadku zdjęć z fotoradarów problem zawsze stanowi ustalenie, kto kierował pojazdem, gdyż GITD musi ustalić konkretnego sprawcę, a nie kierować wykroczenia do właściciela pojazdu. Taka procedura może zająć więcej czasu niż trzy miesiące, a i tak może nie przynieść zakładanego efektu, gdyż niewskazanie kierowcy spowoduje jedynie nałożenie grzywny, bez przyznani punktów karnych.

Nawet w przypadku ustalenia danych kierowcy, który dopuścił się wykroczenia może być problem z zatrzymaniem jego prawa jazdy, gdyż na wezwanie starosty powinien on je sam złożyć w urzędzie. Pytanie, kto chętnie i niezwłocznie to zrobi? Oczywiście, jeśli nie złoży dokumentu w starostwie wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne. Taki kierowca ryzykuje także w przypadku kontroli odebraniem prawa jazdy nie na trzy, ale na sześć miesięcy.