eBooking TRUCK

Rate this post

eBooking TRUCK – rewolucyjny system elektronicznej odprawy granicznej

Rusza długo oczekiwany test rewolucyjnego systemu elektronicznej rezerwacji obsługi granicznej eBooking TRUCK. Umożliwi on rejestrację odprawy samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski – przez Internet lub telefon bez oczekiwania w kolejce i to z 30-dniowym wyprzedzeniem. eBT ma uporządkować ruch na drogach dojazdowych do przejść granicznych i zwiększyć ich przepustowość oraz przyczynić się do podniesienia standardów obsługi klientów (przedsiębiorców, przewoźników i kierowców). Na razie system będzie dostępny na wschodniej granicy w Grzechotkach i w Koroszczynie. Jeśli program pilotażowy zda egzamin już wkrótce inicjatywa Służby Celnej ma szansę zaistnieć na wszystkich przejściach w Polsce.

klucz

Na czym dokładnie polega eBooking TRUCK i jakie jeszcze korzyści płyną z jego wdrożenia?

Rozwiązania systemowe Służby Celnej

Co roku na granicy wschodniej notowany jest ok. 15% przyrost ruchu towarowego. Ze względu na systematyczny wzrost strumienia samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski (szczególnie w kierunku Białorusi) od dawna zastanawiano się nad koniecznością zwiększenia wymagań przepustowości infrastrukturalnej, technologicznej i organizacyjnej przejść granicznych. Tak właśnie dwa lata temu zrodził się pomysł wprowadzenia przez Służbę Celną rozwiązań systemowych ułatwiających organizację obsługi ruchu towarowego na granicach. Inicjatywa otrzymała nazwę eBooking TRUCK – elektroniczna rezerwacja terminu przekraczania granicy. Jej celem jest usprawnienie obsługi samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski, w szczególności poprzez:

 1. likwidację kolejek samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z Polski na drogach dojazdowych do przejść granicznych,
 2. skrócenie czasu przeznaczonego na dojazd i odprawę graniczną oraz lepsze jego zaplanowanie,
 3. stworzenie systemu parkingów buforowych i ram prawno-organizacyjnych ich funkcjonowania,
 4. poprawę warunków socjalnych oraz stworzenie możliwości odpoczynku dla kierowców,
 5. zapewnienie i poprawę bezpieczeństwa ruchu,
 6. wzrost przepustowości przejść granicznych,
 7. integrację wszystkich służb granicznych w procesie odprawy granicznej,
 8. lepsze zaplanowanie działań i zorganizowanie zasobów służb granicznych na podstawie wcześniej otrzymanych zgłoszeń celnych i odpowiednio przygotowanych dokumentów.

Dla przypomnienia już od kilku lat na naszych przejściach granicznych działa z powodzeniem system e-booking dla autokarów. Odprawy odbywają się tam szybciej, jednak z zachowaniem wszystkich zasad kontroli celnej.

Proces rejestracji w portalu i odprawa

Od 1 października br. system będzie testowany w Grzechotkach (granica polsko-rosyjska) i na terminalu odpraw towarowych w Koroszczynie (granica polsko-białoruska). Kierowcy będą mogli przyjechać na granicę w zarezerwowanym wcześniej terminie i dokonać odprawy bez oczekiwania w kolejce. e-Booking TRUCK umożliwi elektroniczną rezerwację wg udostępnionego użytkownikowi przez 24 h/dobę harmonogramu okien czasowych (kalendarza rezerwacji obsługi granicznej).

Aby dokonać rezerwacji terminu należy zarejestrować się w portalu w ramach usługi e-Klient SC. (podczas jednorazowej rejestracji klient uzyska indywidualny numer). Konto może założyć klient biznesowy będący podmiotem gospodarczym. Po otworzeniu konta klient musi także określić dowolną ilość reprezentujących go użytkowników (spedytorów, kierowców, agentów celnych). Każdemu z nich zostanie nadane hasło i login. Istnieje też możliwość dokonywania rezerwacji jednorazowych. Rezerwacje te nie wymagają posiadania konta e-Klienta SC, jednak ich dostępność będzie limitowana. Nie można ich też przeglądać, edytować i anulować.

Rejestracji terminu będzie można dokonać w jednym z trzech trybów:

 • rezerwacja priorytetowa – przewóz żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych, pomocy humanitarnej, towarów łatwo psujących się itp.
 • rezerwacja wyboru – klient wybiera wolne miejsca w kalendarzu i rezerwuje odpowiedni dzień i godzinę (z horyzontem planowania 30 dni),
 • rezerwacja bieżąca – jeśli klient nie dokonał wcześniej rezerwacji (wg kolejności rezerwacji wybranej przez system) będzie mógł wybrać pierwszy dostępny termin rozpoczęcia odprawy.

Uwaga!!! Podczas jednej sesji klient/użytkownik ma możliwość zarezerwowania kilku odpraw granicznych.

Po potwierdzeniu rezerwacji terminu przez system eBT (drogą elektroniczną lub SMS-em), pojazd winien przyjechać maks. 4 godziny przed zarezerwowanym terminem odprawy do strefy oczekiwania na przejściu granicznym, w którym zostanie zarejestrowany. Następnie nastąpi wywołanie klienta ze strefy oczekiwania do wjazdu na przejście graniczne oraz odprawa.

Podsumowując

Wdrożenie elektronicznej rezerwacji odprawy granicznej umożliwi m.in. oddziaływanie na wielkość i stabilność strumienia napływających samochodów, a tym samym rozwiązanie problemu kolejek samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Wprowadzenie systemu oznacza wiele korzyści także dla samych użytkowników; przede wszystkim zagwarantuje możliwość przyjazdu pojazdu na granicę w zarezerwowanym nawet miesiąc wcześniej terminie, obsługę samochodów ciężarowych w strefie oczekiwania, stworzenie możliwości odpoczynku dla kierowców samochodów ciężarowych oraz integrację informatyczną wszystkich procesów (od rezerwacji, oczekiwania w strefie do realizacji odpraw celnych granicznych).

Informacja za: www.mf.gov.pl, www.netpolska.com, www.cargonews.pl