Jak praktycznie zarządzać transportem, czyli wiedza dla menagerów sektora TSL w pigułce

Rate this post

Za kilka tygodni odbędzie się jedna z największych, ogólnopolskich konferencji branżowych dla właścicieli firm transportowych i spedycyjnych, osób zarządzających transportem, spedycją i logistyką oraz menagerów transportu drogowego z firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Spotkanie pod hasłem „Praktyczne aspekty zarządzania transportem” będzie doskonałą okazją do zdobycia garści przydatnej wiedzy, poznania różnorodnych rozwiązań oraz możliwością prezentacji oferty dostawców usług dla sektora TSL. Dlaczego jeszcze warto wziąć w nim udział?

zarzadzanie transportem

Najważniejsze problemy branży transportowej

Konferencja Transport Menager Meeting organizowana jest regularnie przez redakcję czasopisma Transport Menager. W każdym ze spotkań uczestniczy blisko 500 właścicieli firm transportowych oraz managerów branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 10 września 2015 r. we Wrocławiu (Hotel Novotel).

Spotkanie będzie miało formę prelekcji, podczas której omówione zostaną najważniejsze problemy branży transportowej. Uczestnikom zostanie zaprezentowana aktualna, rzetelna i ciekawa wiedza dotycząca m.in. niemieckiej ustawy MiLoG oraz francuskiej ustawy LoiMacron. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów obrony sądowej przed pozwami kierowców w sprawach o ryczałty, odpoczynku w kabinie, windykacji zagranicznej w państwach Unii Europejskiej oraz europejskich narzędzi windykacyjnych, pozyskiwania informacji niezbędnej dla identyfikacji ryzyka współpracy, przepisów dotyczących wykonywania kabotażu oraz form pozyskania tego rodzaju umów, odmowy odszkodowań z polisy OCP, problemów polskich przewoźników związanych z nielegalnymi imigrantami, outsourcingu rozliczania czasu pracy kierowców, przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kart paliwowych, giełd transportowych i systemów telematycznych dla biznesu transportowego.

Dodatkowo zleceniodawcy usług transportowych będą poszukiwać bezpośrednich kontaktów do przewoźników, a niezależni eksperci i prawnicy będą udzielać porad z dziedziny prawa transportowego. Na wielu stoiskach będzie można zapoznać się także z ciekawą ofertą (produktów i usług) partnerów konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona (o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń). Konferencję honorowym patronatem objęło Ministerstwo Gospodarki.

Podsumowując

„Praktyczne aspekty zarządzania transportem” to unikalna konferencja dla właścicieli firm transportowych, przewoźników, spedytorów, menedżerów transportu drogowego z firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych. Jej wyjątkowość polega na tym, że na spotkaniach porusza się najważniejsze problemy, jednak mówi się krótko i rzeczowo, a wystąpienia prezentowane są przez specjalistów w swojej dziedzinie, u których można zasięgnąć dobrej rady. Podczas meetingu można poznać także potencjalnych klientów oraz ważnych partnerów biznesowych, co powinno być argumentem do tego, aby wziąć w nim czynny udział.