Jak uniknąć „nieproszonego gościa” w pojeździe?

Rate this post

Jak uniknąć „nieproszonego gościa” w pojeździe?

Problem nielegalnych imigrantów wciąż narasta. Najwięcej prób przedostania się „nieproszonych gości” ma miejsce na terenie wokół Eurotunelu pod kanałem La Manche, gdzie każdego dnia setki osób szturmują ciężarówki, usiłując dostać się na Wyspy Brytyjskie. Za ukrywanie w ciężarówkach nielegalnych imigrantów grożą wysokie grzywny a nawet kara więzienia.

raport transport

Skutki tej sytuacji boleśnie odczuwają polskie firmy transportowe, które codziennie przeprawiają się przez porty w Calais i Dunkierce. W sumie w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy na rodzimych przewoźników i ich kierowców nałożono ponad milion zł kar za przemycanie uchodźców do Wielkiej Brytanii. Na szczęście niektóre grzywny udało się obniżyć.

Czy istnieje skuteczny sposób by uniknąć wtargnięcia do pojazdu nielegalnych pasażerów?

Fala imigrantów wciąż narasta

Obecnie liczba imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu przebywających w obozie w Calais wynosi blisko sześć tysięcy. Każdego dnia napadają oni na polskie ciężarówki lub włamują się do samochodów oczekujących na parkingach lub w kolejce na przeprawę. Kierowcy często ryzykują własnym życiem w starciach z całymi grupami zbrojnymi.

Firmy transportowe i ich kierowcy zobowiązani są jednak do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających do Wielkiej Brytanii w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieuprawnionym. Kontrola pojazdów wjeżdżających na terytorium Zjednoczonego Królestwa jest bardzo skrupulatna. Służby graniczne podejmują wiele czynności takich jak: sprawdzenie plomb, kłódek czy linek celnych. Brytyjczycy używają także czujników drgań, poziomu dwutlenku węgla a nawet detektorów bicia serca. Strażnicy wielokrotnie używają również w swej pracy psów tropiących.

W razie wykrycia nielegalnych imigrantów zarówno kierowcę, jak i przewoźnika czeka kara finansowa. I nie będzie miało tu znaczenia, czy kierowca nie ponosi winy za przewóz nielegalnych osób. Przewoźnik zapłaci za każdego nielegalnego imigranta 2000 funtów, a na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości 600 funtów.

Środki zapobiegawcze i instrukcje dla kierowcy

Podstawą zapobiegania wtargnięcia nielegalnych emigrantów na pokład samochodu są okresowe szkolenia kierowców i uczulanie ich na ten palący problem. Ważne jest aby kierowcy znali i przestrzegali standardów procedur postępowania zarówno w trakcie załadunku, postoju, przy zmianie kierowców oraz przed wjazdem na prom lub pociąg i przed wjazdem na teren kontroli imigracyjnej.

Przedsiębiorca powinien podjąć zatem aktywne działania, w tym wdrożyć jasny system zapobiegania ukrywania się nieuprawnionych osób w lub na pojazdach oraz udzielić kierowcom instrukcji jak uniknąć wtargnięcia do pojazdu nielegalnych imigrantów (kierowca powinien podpisać taką instrukcję). Kierowcy muszą zdawać sobie przede wszystkim sprawę z tego, że:

  • Nie należy udzielać nikomu informacji o tym co, jaką trasą i kiedy będzie przewożone,
  • Należy być obecnym podczas załadunku (przed zamknięciem pojazdu należy wejść do środka i upewnić się, czy nikt nie przedostał się do wnętrza),
  • W razie niemożności uczestniczenia kierowcy w załadunku należy poprosić pracownika odpowiedzialnego za załadunek o pisemną deklarację, w której zostanie zaznaczone, iż pojazd został sprawdzony pod kątem obecności niepożądanych pasażerów,
  • Po dokonaniu załadunku należy zabezpieczyć pojazd kłódką i plombą (nr plomby należy prawidłowo i czytelnie wpisać do dokumentów przewozowych),
  • Jeżeli naczepa posiada plandekę należy upewnić się, że nie ma żadnej możliwości przedostania się do wnętrza przestrzeni ładunkowej (trzeba sprawdzić czy linka przechodzi przez wszystkie punkty mocowania oraz czy jest wystarczająco naprężona a także czy poszycie naczepy nie ma rozpruć, nacięć lub innych otworów),
  • Po każdym postoju należy sprawdzić spód naczepy, plombę, kłódkę, zamknięcie naczepy, linkę i poszycie naczepy plandekowej lub konstrukcję skrzyni ładunkowej,
  • Odpoczynki dzienne i tygodniowe należy odbierać w ustalonych przed wyjazdem miejscach,
  • Należy być w stałym kontakcie z dyspozytorem.

System akredytacji

Brytyjskie służby graniczne w związku z narastająca falą imigrantów opracowały również system akredytacji jako środek prewencyjny mający na celu ułatwienie firmom transportowym wprowadzenie stosownych zabezpieczeń i procedur chroniących ich pojazdy przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. Do programu mogą przystąpić firmy transportowe, które wykonują przewozy między Europą kontynentalną a Wielką Brytanią (udział jest bezpłatny). Firma musi spełnić określone warunki dotyczące zabezpieczenia pojazdów oraz inne wymagania zatwierdzone przez Służbę Graniczną. Ponadto przedstawiciele/właściciele firm transportowych oraz zatrudnieni kierowcy muszą wziąć udział w specjalnych szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez funkcjonariuszy brytyjskiej Służby Granicznej.

Inne środki prewencji

Gros firm stosuje także własną politykę zmierzającą do zapobiegania wwozowi nielegalnych imigrantów. Polega ona zazwyczaj na wielorakim zabezpieczaniu pojazdów, stałej kontroli i monitorowaniu funkcjonowania zabezpieczeń oraz współpracy z lokalnymi władzami. Sprawdza się tu zatem przysłowie, że „strzeżonego Pan Bóg strzeże”, a więc wzmożona ostrożność gwarantuje większe bezpieczeństwo przewozów.

Oprócz prewencji bardzo ważna jest także polisa ubezpieczeniowa, której warunki przewidują pokrycie strat spowodowanych wtargnięciem do naczepy osób trzecich. Należy bowiem pamiętać, że jeśli nielegalny pasażer dostanie się do pojazdu przewożącego żywność zostanie ona zutylizowana a to generuje już poważne straty finansowe. Takie same straty mogą pojawić się również w związku z uszkodzeniem drogiego towaru.

Podsumowując

Skala zjawiska nielegalnych imigrantów, w szczególności w okolicach Calais, jest ogromna. To już nie tylko pojedyncze osoby, ale całe grupy, które próbują bezprawnie przedostać się do Wielkiej Brytanii.

Niestety mimo zachowania odpowiednich środków ostrożności ryzyko wtargnięcia nielegalnych imigrantów do samochodów ciężarowych wciąż jest bardzo duże. Jeżeli kierowca wykaże jednak, że dopełnił wszelkich możliwych procedur (przede wszystkim chodzi o sprawdzenie check-listy, linek i plomb) będzie miał szansę na zwolnienie lub obniżenie kary. Także objęcie firmy systemem akredytacji pozwoli uniknąć kary nawet wówczas, gdy brytyjskie służby graniczne wykryją nielegalnego imigranta w pojeździe.

Informacja za: www.gf24.pl, www.promy24.com, www.pisil.pl, www.firmatransportowa.wip.pl, www.zmpd.pl