Jak w odpowiedni sposób transportować zwłoki

Rate this post

Temat mało wdzięczny, jednak dotyczący także branży transportowej. W momencie, kiedy osoba umiera w miejscu zamieszkania o problemie przewozu zwłok nie ma właściwie mowy. Kłopot zaczyna się, gdy ktoś umiera za granicą kraju i to kłopot niemały, gdyż związany ze skomplikowaną procedurą formalna i logistyczną.

transport zwłok

Dlatego też po pierwsze należy znaleźć firmę pogrzebową, która świadczy międzynarodowy transport zmarłych. Zakres usług takiego przedsiębiorstwa obejmuje zazwyczaj zajęcie się wszystkimi formalnościami, pozwoleniami i wewnętrznymi procedurami, które są związane ze sprowadzeniem zwłok do naszego kraju.

Każde z państw posiada bardzo często różne procedury dotyczące przewozu zmarłych, dlatego też ważne, by zakład pogrzebowy, an którego usługi się zdajemy miał dobre rozeznanie w przepisach i specyfice poszczególnych krajów. Jeśli osoba uprawniona decyduje się na zlecenie transportu zwłok firmie pogrzebowej, musi ona pamiętać, by dołączyć do wniosku oświadczenie, iż zleca uregulowanie wszelkich kwestii związanych z transportem zmarłego i jego pogrzebem. Warto wziąć pod uwagę, że podczas transportu zwłok możliwe jest balsamowanie lub mrożenie zwłok. Dzięki podjęciu takich działań można zapobiec narażeniu ciała zmarłej osoby na szwank podczas długiego transportu. Polaków zmarłych w Europie przywozi się zazwyczaj samochodem.

Co bardzo istotne dla firm, które chcą zająć się przewozem zwłok – Konwencja CMR nie ma zawiera żadnych zapisów regulujących przewóz zwłok, tym samym nie ma zastosowania podczas tego specyficznego transportu. W przypadku przewozu zwłok liniami lotniczymi istnieje obowiązek dostarczenia zaświadczenia za szpitala o balsamowaniu zwłok, aktu zgonu, oficjalnego listu z ambasady, w którym wyrażona została zgoda ich transport. Warto wiedzieć, że często przy lotniczym transporcie zwłok konieczna jest obecność pasażera.

W Polsce warunki sprowadzenia zwłok z zagranicy określają zapisy w artykule 37. Konwencji Wiedeńskiej, w którym to mowa, że w przypadku zgonu obywatela jednego państwa, na terytorium innego państwa, władze powinny niezwłocznie zawiadomić Urząd Konsularny. Po tym fakcie konsul RP za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, powiadamia rodzinę w kraju. Konsul pomaga również w wyjaśnieniu okoliczności śmierci oraz pomaga w uzyskaniu dokumentów, które umożliwią przewóz zwłok do kraju. Przepisy te reguluje również Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami oraz w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury jest mowa także o przewozie lotniczym ładunków wymagających szczególnego traktowania.

 

WAŻNE! Na sprowadzenie zwłok lub szczątków z innego państwa należy uzyskać zezwolenie polskiego, właściwego terytorialnie starosty, działającego w porozumieniu z inspektorem sanitarnym. Do złożenia wniosku w starostwie uprawniona jest jedynie najbliższa rodzina.

 

Jak już wyżej wspomnieliśmy przewóz zwłok musi odbywać się w odpowiednich warunkach, które zapewniają bezpieczeństwo sanitarne i techniczne podczas całego transportu.

Firma pogrzebowa zajmująca się również przewozem zmarłych powinna dysponować przede wszystkim nowoczesną flotą transportową, w tym przypadku tak zwanymi autokarawanami, przy użyciu których możliwy jest transport zwłok z najdalszych zakątków świata. Przewożenie zwłok jest dozwolone tylko specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami transportu przez wyspecjalizowane do tego przedsiębiorstwa.

Co ważne dla przewoźnika, środek transportu powinien zostać odpowiednio oznakowany a tym samym wskazywać na jego przeznaczenie. Ponadto powinien posiadać odizolowaną cześć przeznaczoną na umieszczenie zwłok, być wyposażonym w zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki oraz mieć łatwo zmywalną podłogę wyłożoną odpowiednim materiałem. Ponadto w takim pojeździe nie można montować siedzeń w miejscu przeznaczonym na umieszczenie zmarłego.

Dodatkowo przy przewożeniu zwłok musi być zastosowana drewniana trumna wybita blachą albo trumna metalowa. Zakład pogrzebowy musi ją hermetycznie zalutować, a dno trumny wypełnić specjalną substancją chłonną o grubości 5cm. Trumnę umieszcza się dodatkowo w szczelnej, drewnianej i opieczętowanej skrzyni. Po każdym przewozie wymagana jest dezynfekcja środka transportu w części, w której umieszczone było ciało lub szczątki zmarłej osoby.

Czy transport zwłok z zagranicy to opłacalny biznes? Średnio spoza granic naszego kraju sprowadza się około trzech tysięcy zmarłych rocznie. Można zorientować się w konkurencji tego specyficznego przewozu, a jeśli już chcielibyśmy świadczyć takie usługi, nawiązać współpracę z zakładem pogrzebowym.