Jakimi pojazdami możemy przewozić żywność

Rate this post

Pojazdy przeznaczone do przewozu żywności-klasyfikacja

Jeśli rozważasz podjęcie się przewozu żywności, której przewóz obarczony jest licznymi obostrzeniami warto na samym początku zorientować się, jakich pojazdów można używać podczas transportu żywności.

przewoz żywnosci

Rodzaje pojazdów

Zostały dokładnie określone w umowie ATP, gdzie zapoznać się możemy z czterema grupami pojazdów. Ich wybór uzależniony jest przede wszystkim od wymaganej dla danej grupy towarów temperatury w czasie transportu.

I tak wyróżniamy:

 • izotermiczne środki transportu (izotermy),
 • środki transportu z zasobnikiem zimna (lodownie), w których jako źródło chłodu służą między innymi:
  1. lód naturalny z dodatkiem lub bez dodatku soli,
  2. suchy lód,
  3. płyty eutektyczne,
 • środki transportu z urządzeniem chłodniczym (chłodnie),
 • środki transportu z urządzeniem ogrzewczym.

 

Poniżej podajemy krótką charakterystykę wymienionych pojazdów, któ®e mogą być używane przy przewozie żywności.

Izotermiczne środki transportu (izoterma)

To pojazd, w którym ściany, podłoga, dach oraz drzwi wykonane zostały z materiałów termoizolujących. Dzięki zastosowaniu takiego materiału w pojeździe możliwe jest ograniczenie wymiany ciepła między wnętrzem naczepy a środowiskiem zewnętrznym. Izoterma może zaliczać się do jednej z dwóch kategorii, które określa „k” = globalny współczynnik przenikania ciepła. Wyróżniamy:

IN – środek transportu z izolacją normalną o współczynniku k nie większym niż 0,7 W/m2K
IR – środek transportu z izolacją wzmocnioną o współczynniku k nie większym niż 0,4 W/m2K

Pojazd z zasobnikiem zimna (lodownia)

Jest to środek transportu pozwalający obniżać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia. I tak w zależności jakiej klasy naczepą dysponujemy, przy założeniu, że temperatura powietrza na dworze nie przekracza 30 stopni C, temperatura wewnątrz naczepy może zostac obniżona do:

 • Klasa A – |+7˚C|
 • Klasa B – |-10˚C|
 • Klasa C – |-20˚C|
 • Klasa D – | 0˚C|

W jaki sposób temperatura zostaje obniżona? Otóż jest to możliwie dzięki użyciu źródeł zimna, innych niż mechaniczne lub absorpcyjne . Może nim być lód naturalny, bądź suchy, a także płyty eutektyczne, czy skroplone gazy.

 

Środek transportu z urządzeniem chłodniczym (chłodnia)

Są to pojazdy, które posiadają indywidualne lub wspólne urządzenie chłodnicze. Naczepa typu chłodnia jest niezwykle uniwersalna, a tym samym bardzo często używana przy przewozie żywności. Nadwozie tego typu pojazdu musi być przede wszystkim przygotowane do schłodzenia wnętrza do odpowiedniej temperatury, przy +30⁰C na zewnątrz oraz do utrzymania wymaganej temperatury przez cały okres przewozu towaru. Obecnie wyróżniamy sześć klas urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przewozu żywności:

 • Klasa A – |+12 – 0|˚C włącznie,
 • Klasa B – |+12 – -10 |˚C włącznie,
 • Klasa C – |+12 – -20 |˚C włącznie,
 • Klasa D – | ≤0 |˚C,
 • Klasa E – |≤ -10|˚C,
 • Klasa F – |≤ -20|˚C.

Pojazd z urządzeniem ogrzewczym

To izotermiczny środek transportu, który jest wyposażony w urządzenie ogrzewcze. To urządzenie pozwala w przeciwieństwie do już opisanych na podwyższenie temperatury wewnątrz próżnego nadwozia. W tym przypadku naczepa musi utrzymać temperaturę przez co najmniej 12 godzin bez włączania ogrzewania.

 

 

 • Klasa A. Ogrzewany środek transportu w średniej temperaturze zewnętrznej -10°C.
 • Klasa B. Ogrzewany środek transportu w średniej temperaturze zewnętrznej -20°C.

 

Współczynnik K środków transportu klasy B nie powinien być wyższy niż 0,4 W/m2 °C (÷0,35 kcal /h m2 °C).

 

Kiedy znasz już rodzaje transportów, którymi można przewozić żywność sprawdź, które z produktów, których transportem chcesz się zająć wymagają określonego środka transportu, w tym przypadku jaka jest ustalona temperatura przewozu towaru. Dopiero w przypadku dysponowania środkiem transportu odpowiadającego wymaganiom określonym w umowie ATP możesz pozyskiwać odpowiadające twoim standardom zlecenia.