Kary za brak dokumentów w przewozie nienormatywnych w Czachach

Rate this post

Konsekwencje braku odpowiednich dokumentów w przewozach nienormatywnych w Republice Czeskiej

 Czechy brak zezwolenia na przewóz nienormatywny

Kontrole drogowe w zakresie transportu towarów w Republice Czeskiej są coraz bardziej powszechne. Niestety z roku na rok wzrasta także ilość mandatów oraz powiadomień o wykroczeniach, kierowanych do organów administracyjnych. Coraz częściej sprawcami takich wykroczeń są także polskie firmy transportowe.; zwłaszcza jeśli chodzi o przewozy nienormatywne. Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Polsce otrzymał właśnie informację od władz czeskich, dotyczącą egzekwowania należności od polskich przewoźników, głównie w przypadku braku odpowiednich dokumentów.

Jakie mogą być konsekwencje tego rodzaju niedopatrzeń ze strony naszych przedsiębiorców?

Kiedy wymagane jest zezwolenie?

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach.

Ruch pojazdu nienormatywnego wymaga zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii. Jest ono wydawane przez właściwe organy państwowe (w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu przekraczającego granice państw zezwolenie wydaje naczelnik urzędu celnego). Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym można uzyskać przewożąc ładunek niepodzielny.

Komunikat czeskich władz

Przejazdy bez zezwolenia zdarzają się niestety dosyć często. W każdym kraju wykroczenie to jest surowo karane. W związku z częstymi przypadkami łamania przepisów przez polskie firmy wykonujące przewozy nienormatywne w Czechach, władze Republiki Czeskiej wystosowały niedawno informację do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w tej sprawie.

Na stronach ITD można przeczytać komunikat w kwestii postępowania w wypadku braku odpowiednich dokumentów przez polskie firmy w przewozach nienormatywnych oraz egzekwowania należności nałożonych w związku z nakładanymi mandatami. Przewoźnicy muszą zdać sobie sprawę z tego, że Policja, Inspekcja Celna oraz Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej informowane są na bieżąco o firmach, które unikają płacenia nałożonych mandatów. Automatycznie przedsiębiorstwa te trafiają na czarną listę, a w konsekwencji grozi im nawet zakaz przemieszczania się po drogach CZ.

Przepisy czeskie mówią bowiem jasno, iż to właśnie na właścicielu firmy transportowej spoczywa obowiązek posiadania zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych, a kierowca takiego transportu jest zobowiązany przedstawić służbom kontrolnym na żądanie odpowiedni dokument.

Uwaga!!! Jeśli kierowca podczas kontroli nie posiada zezwolenia, popełnia wykroczenie na równi z właścicielem firmy transportowej. Nierzadko w Republice Czeskiej za powyższe wykroczenie wobec kierowcy zagranicznego praktykowane jest zatrzymanie pojazdu do czasu uregulowania opłaty w postępowaniu administracyjnym.

 

Co roku służby kontrolne Republiki Czeskiej zatrzymują dziesiątki tysięcy pojazdów. Duży odsetek z nich stanowią niestety polskie ciężarówki. Na celowniku znajduje się przede wszystkim transport nienormatywny. Kary tylko za brak odpowiedniego zezwolenia mogą być bardzo wysokie; począwszy od nałożenia grzywny, zatrzymania pojazdu, po zakaz poruszania się po terytorium Czech. Nie warto zatem ryzykować dotkliwych kar finansowych oraz problemów, lecz dopełnić wszelkich formalności przed wykonaniem tego rodzaju przewozu na dany kraj.