Kto może pilotować pojazdy nienormatywne?

Rate this post

Ponadgabarytowe przewozy stanowią niemały problem dla użytkowników ruchu drogowego, gdyż przewóz tego typu ładunków powoduje utrudnienia na drodze. Zastanawiasz się dlaczego? Odpowiedź jest prosta, wystarczy wiedzieć jakie wymiary musi przekroczyć pojazd, by nazwać go nienormatywnym. Pojazd zyskuje miano niemormatywnego w momencie przekroczenia jednej z wartości: długości, która wynosi 23 metry, szerokości powyżej 3,20 metra, wysokości 4,50 metra, natomiast masy całkowitej 60 ton. W tym przypadku musi być pilotowany przez jeden pojazd. Jeśli natomiast jedna z wartości przekracza w przypadku długości 30 metrów, szerokości 3,60 metra, wysokości 4,70 a masy 80 ton, to wówczas taki pojazd musi być pilotowany przez dwa pojazdy – na jego początku i na końcu.

ponadgabarytCo ważne, jeśli pojazdy nienormatywne przemieszczają się w kolumnie, wówczas należy zadbać o ty, by były pilotowane także przez dwa pojazdy – umieszczone na początku i końcu kolumny.

Jaki pojazd może być pilotem w przypadku przejazdu pojazdów nienormatywnych?

Otóż każdy, którego dmc nie przekracza 3,5 tony. To jednak nie koniec warunków, które powinien spełnić pojazd pełniący funkcję pilota. Musi on być wyposażony w tablicę, która będzie określać jego status i której wzór powinien być zgodny z rozporządzeniem dotyczącym pilotowania pojazdów nienormatywnych. Powinna być ona umieszczona na dachu kabiny pojazdu i być widoczna z przodu, jeśli pilot porusza się na początku pojazdu i z tyłu w sytuacji odwrotnej. Tło tablicy powinno być białe i zostać wykonane z odblaskowego materiału. Sam napis PILOT oraz obwódka tablicy musi zostać wykonana w kolorze czerwonym, natomiast informacja zawarta na tablicy, a określająca szerokość pojazdu, który jest pilotowany powinna zostać podana w metrach z dokładnością do pięciu centymetrów. Ponadto pilot musi posiadać dwa światła błyskowe o żółtym kolorze. Musi być także wyposażony w środki umożliwiające łączność między innymi pojazdami – pilotami. Co ważne, pilot powinien także posiadać nagłaśniające urządzenia. Dodatkowo może być wyposażony w światło białe lub żółte z czarnym napisem PILOT pod tablicą.

Kiedy pojazd nienormatywny pilotuje policja?

Zdarza się, że pojazd musi być pilotowany przez policję. Kiedy tak się dzieje? Otóż w przypadku, gdy szerokość jezdni na wyznaczonej trasie przejazdu wraz z poboczem , które jest tej samej nawierzchni co jezdnia pozostawia dla przeciwnego kierunku ruchu mniej niż dwa metry szerokości lub gdy długość pojedynczego pojazdy wynosi więcej niż 50 metrów, albo gdy łączna długość pojazdów to więcej niż 150 metrów. Jeśli istnieje potrzeba pilotowania pojazdu przez policję należy zawiadomić Komendę Wojewódzką Policji, odpowiednią dla rozpoczęcia pilotowania oraz Komendę Główną Policji, gdy pilotowanie jest wymagane przez więcej niż dwa województwa. Zgłoszenie do policji oprócz danych dotyczących samych pojazdów, danych przewoźnika, powinno zawierać również plan przejazdu po wyznaczonej wcześniej trasie. Ten plan powinien zostać wcześniej ustalony z komendantem policji i zawierać planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia pilotowania, a także wszelkie szczegóły dotyczące trasy przejazdu – np. godzina przejazdu przez miasta, granice województw , ulice, itp.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku pojazdów, których wielkości wymagają pilotowania przez policję, pilot nie jest wymagany, gdy przewóz odbywa się na krótkich odcinkach, gdzie jest odpowiednia widoczność, która znacznie niweluje wystąpienia niebezpieczeństwa na drodze.

Jak widać pilotowanie pojazdów nienormatywnych może odbywać się na różny sposób, wszystko zależy od wielkości poruszających się po drodze pojazdów