Manipulacje tachografem, a bezpieczeństwo na drodze

Rate this post

tacho

Manipulacje tachografem, a bezpieczeństwo na drodze

„Manipulacje tachografem, a bezpieczeństwo na drodze” to nazwa międzynarodowej konferencji, która odbyła się16 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi służb kontrolnych oraz firm transportowych na problem manipulacji i ich konsekwencji dla innych użytkowników dróg. Nie bez znaczenia są tu także koszty dla firm związane z ogromnymi karami za wykryte naruszenia. Swoje doświadczenia i praktyki w tej materii zaprezentowały polskie i europejskie służby kontrolne. Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Europejska oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

 

Sposoby manipulacji i metody ich wykrywania

Manipulacje tachografami cyfrowymi to niestety poważny problem. W całej Unii Europejskiej rokrocznie prawie 35% danych, które zapisywane są w pamięci tachografu podlega manipulacjom. Także w Polsce zjawisko to jest dość powszechne. Tylko w okresie 2013-2014 na naszych drogach oraz podczas kontroli w przedsiębiorstwach ujawniono ponad 12 tys. naruszeń, których dopuścili się kierowcy i ich pracodawcy.

Sposobów manipulowania tachografami jest wiele. Do najpopularniejszych wciąż należy tzw.”magnez. Montując magnes, zakłóca się pracę przetwornika, co powoduje zatrzymanie przekazywania impulsów do tachografu. Jednak gro osób stosuje też inne, bardziej wyrafinowane instrumenty elektroniczne służące zakłócaniu pracy sprzętu np. urządzenia umożliwiające łatwe i szybkie odłączanie zasilania, podwójne impulsatory, czy też narzędzia uniemożliwiające zapis danych na karcie kierowcy w trakcie jej wyjmowania.

Wszystkie te czynności są jednak możliwe do wykrycia dzięki nowym systemom, które dostępne są także na polskim rynku. Narzędzia te pomagają ujawnić nieprawidłowości nie tylko podczas kontroli drogowej, ale także podczas kontroli w przedsiębiorstwie (na podstawie krzyżowej analizy danych).

Uwaga!!! Warto wiedzieć, że wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie podlega karze 10 000zł (za zachodnią granicą kary te są kilkukrotnie wyższe, a nawet istnieje realna groźba pozbawienia wolności).

 

Pierwsza tak ważna inicjatywa dla branży transportowej

Nielegalne ingerowanie w działanie tachografu to zagrożenie dla wielu osób i ryzyko niebezpieczeństwa na drodze. Proceder ten jest jednak dość popularny i to na poziomie europejskim. Stąd też potrzeba rozmawiania i dzielenia się wspólnymi doświadczeniami między krajami Unii Europejskiej.

Konferencja „Manipulacje tachografem, a bezpieczeństwo na drodze” to pierwsza tak ważna inicjatywa dla branży transportowej. Organizatorem przedsięwzięcia była polska firma Inelo – producent najwyższej jakości oprogramowania i elektroniki do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców. Z narzędzi do weryfikacji prawdziwości danych tachografu firmy Inelo korzystają liderzy w branży transportowej oraz instytucje kontrolne w kilkunastu krajach Unii Europejskiej.

Podczas tej wyjątkowej w skali europejskiej konferencji, swoje prelekcje przygotowali przedstawiciele Komisji Europejskiej, GITD, Rumuńskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ISCTR), Policji niemieckiej, brytyjskiej i estońskiej. Wśród zaproszonych gości znalazły się także znane i wiodące firmy z sektora transportowego.

Patronat medialny nad konferencją objęły: program Na Osi, Transport Manager, Top Logistyk, e-transport.pl oraz Polski Traker.

 

Profesjonalne wykrywanie manipulacji, czyli inteligentne tachografy

Podczas warszawskiej konferencji przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Mobilności zapowiedział, że już od marca 2016 r. wejdą w życie przepisy o inteligentnych tachografach. Przyjęcie nowej specyfikacji technicznej dotyczącej tachografów znacznie ograniczy możliwość fałszowania zbieranych przez nie informacji oraz pozwoli na profesjonalne wykrywanie manipulacji. Inteligentne tachografy będą bowiem bardziej odporne na magnes, będą miały stałą łączność z satelitą, a dodatkowo służby kontrolne będą mogły zdalnie pobierać dane bez konieczności zatrzymywania pojazdu.

 

Podsumowując

Problem nielegalnych manipulacji w tachografach to szerokie zjawisko. Jednak coraz większa wiedza i doświadczenie inspektorów oraz właścicieli firm przewozowych, wsparte nowoczesnym sprzętem, znacznie ogranicza możliwość fałszowania ważnych informacji. Inicjatywy takie jak niedawna Konferencja dodatkowo pomagają w lepszym rozumieniu tych istotnych zagadnień.

Do tego już niebawem mają pojawić się udoskonalone urządzenia, dzięki którym jeszcze łatwiej będzie wykryć i przede wszystkim sankcjonować nielegalne praktyki. Wszyscy, którzy do tej pory je stosowali, powinni mieć się na baczności.