Na czym polega krajowa procedura tranzytowa

Rate this post

krajowa procedura tranzytowaZacznijmy od tego, czym jest sam tranzyt. Aby określić to pojęcie należy posłużyć się określeniem procedury, na podstawie której mamy możliwość przewozu ładunku między różnymi krajami. W tym przypadku mówimy o towarach niekrajowych, które znajdują na terenie polskiego obszaru celnego i nie podlegają w tym czasie należnościom celnym przywozowym i środkom polityki handlowej podczas której zastosowanie mają:

dokumenty, które określają przepisy prawa celnego

karnety TIR, dotyczy to przypadku, kiedy przewóz rozpoczął się lub powinien zakończyć się poza polskim obszarem celnym, a także ma znaczenie w przypadku, gdy towar ma być dostarczony na polskim obszarze celnym i jest przewożony wraz z towarami transportowanymi poza polski obszar celny

karnet ATA jako dokumentu tranzytowego.

W tym tekście omówimy szczegóły krajowej procedury tranzytowej. Zacznijmy od tego, że ta konkretna procedura ma zastosowanie w przypadku, kiedy wymiana towarów odbywa się między urzędami celnymi granicznymi, najczęściej w przypadku, gdy towary przywożone z zagranicy są transportowane przez polski obszar celny, natomiast określone w umowie przewozu miejsce ich dostarczenia znajduje się za granicą.

Ponadto krajowa procedura tranzytowa dotyczy wymiany towarów między urzędem celnym granicznym a urzędem celnym wewnętrznym. Dzieje się tak zazwyczaj, kiedy towary wwożone są z zagranicy na teren polskiego obszaru celnego i właśnie ten obszar określony jest jako docelowe miejsce dostarczenia ładunku.

O krajowej procedurze tranzytowej mówimy także w przypadku wymiany przesyłki między urzędem celnym wewnętrznym a urzędem celnym wewnętrznym granicznym. Dotyczy to przypadku, kiedy towary krajowe zostały objęte procedurą wywozu lub uszlachetnienia, a ich przemieszczenia odbywa się poza polski obszar celny.

I ostatni z przypadków zastosowania krajowej procedury tranzytowej ma miejsce wówczas, kiedy wymiana towarów następuje między urzędami celnymi wewnętrznymi w większości, gdy towary niekrajowe są przemieszczane prze polski obszar celny na przykład między składami celnymi.

Bardzo ważnym i godnym zapamiętania jest fakt, że każdy z wykonywanych przewozów ładunku niekrajowego, a także towaru krajowego, który wcześniej został objęty procedurą celną, musi zawsze odbyć się w procedurze tranzytu.

Na czym polega samo rozpoczęcie procedury tranzytu? Otóż powinniśmy zacząć od przedstawienia w urzędzie celnym, który jest właściwy dla wyjścia ładunku, zgłoszenia celnego, które odbywa się na specjalnych formularzach nazywanych formularzami SAD. Do tego rodzaju formularza powinny zostać dołączone dokumenty, które określają przepisy przewozu przesyłki, a także załącznik będący zabezpieczeniem pokrycia należności celnych i podatkowych.

Warto pamiętać, że karta 1SAD pozostaje w urzędzie celnym wyjścia w momencie zwolnienia towarów do przewozy, a także w chwili i wyznaczenie terminu dostarczenia przesyłki do urzędu celnego przeznaczenia. Natomiast karty 4, 5 i 7 SAD to dokumenty stanowiące dokument tranzytowy. Te karty razem z przesyłką przewożone są do urzędu celnego przeznaczenia.

Bardzo ważnym punktem podczas stosowania procedury tranzytu krajowego jest fakt, że nie można doładowywać ani wyładowywać towarów do przewożonej przesyłki, która została objęta krajową procedurą tranzytową. Jest to bardzo istotne, gdyż należy pamiętać, że wszystkie towary objęte zostały jednym zgłoszeniem celnym i właśnie w takiej formie w sposób prawidłowy powinny zostać dostarczone do urzędu celnego przeznaczenia. Jeśli natomiast w trakcie przewozu istnieje potrzeba doładowania ładunku do przesyłki, wówczas, by prawidłowo wykonać przewóz należy pierwszej kolejności zakończyć jedną procedurę tranzytową, zaś na pozostałą część trasy rozpocząć nową operację tranzytową dla całości towaru. Istnieje jeszcze inna możliwość. Można nie zamykać pierwszej procedury, a jednak otworzyć nową dla towaru, który został doładowany. Trzeba pamiętać jednak, że jednym pojeździe można przewozić tylko i wyłącznie przesyłki objęte dwoma zgłoszeniami celnymi.

Jak w prawidłowy sposób zamknąć procedurę tranzytową? Przede wszystkim zakończenie może nastąpić w urzędzie celnym właściwym dla przeznaczenia ładunku. Gdzie przedłożyć należy przewożony towar oraz kart 4, 5 i 7 z formularza SAD.

Jeśli mówimy o kartach SAD trzeba pamiętać, że istotnym punktem zakończenie procedury tranzytu przesłanie karty 5 SAD do urzędu celnego wyjścia. Dopiero wykonanie tej czynności pozwala na podjęcie decyzji o prawidłowym zakończeniu procedury tranzytu i pozwala na zwolnienie zabezpieczenia. Jeśli chodzi o zabezpieczenie, zostaje ono zatrzymane w momencie, kiedy procedura tranzytu nie została zakończona. Dzieje się tak, by w przypadku stwierdzenia długu celnego pozostały środki na jego uregulowanie.

Karta 5SAD jako dokument poświadczający zakończenie procedury w przypadku nie dostarczenia jej w ciągu 30 dni od objęcia towarów procedurą tranzytu może zostać objęta postępowaniem poszukiwawczym przez urząd celny wyjścia. W przypadku zaginięcie karty 5SAD zakończenie procedury tranzytu może być potwierdzone innym dopuszczalnym dowodem alternatywnym, co w tym przypadku może stanowić kserokopia karty 4 SAD potwierdzona za zgodność z oryginałem przez urząd celny przeznaczenia.