Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Rate this post

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoNarodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli co jeszcze czeka kierowców?

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła niedawno Program Realizacyjny na lata 2015-2016. Z opracowania wynika, że niestety kierowcy w Polsce nie będą mieli łatwego życia. Rządzący zaplanowali dla nich bowiem m.in. 1,7 mln mandatów za przekroczenie prędkości, likwidację tolerancji pomiaru prędkości, podniesienie wysokości mandatów, intensyfikację nadzoru policji oraz nowe fotoradary i automaty czerwonego światła.

Program KRBRD ma na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednak wiele osób jest zdania, że podejmowane działania budzą poważne wątpliwości i służyć będą jedynie wyciągnięciu pieniędzy z kieszeni osób zmotoryzowanych.

 

Założenia Programu

W Programie Realizacyjnym 2015-2016 określono nowe perspektywy i priorytety działalności KRBRD oraz podzielono zadania pomiędzy jej członków. Program powstał w oparciu o propozycje środowiska eksperckiego.

Zakładając konieczność koncentracji na najistotniejszych problemach wyznaczono dwa najważniejsze obszary interwencji Programu: ochronę pieszych i zarządzanie prędkością. Wynika to z analizy danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ostatnich latach. Wskazują one bowiem, że liczba pieszych, którzy ponieśli śmierć w wypadkach drogowych stanowiła prawie 1/3 wszystkich ofiar tych wypadków. Niezmiennie, od wielu lat sytuuje to Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów UE.

Również zjawisko nadmiernej prędkości odbywa się w Polsce na znaczącą skalę. Potwierdzają to monitoringi zachowań uczestników ruchu drogowego prowadzone w latach 2002-2007 oraz

badania Sekretariatu KRBRD z lat 2013-2014. Jak wynika również z baań niedostosowanie prędkości było w latach ubiegłych najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Stąd też konieczność podjęcia pilnych i zintensyfikowanych działań, zmierzających do ograniczenia liczby ofiar wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Część zadań w Programie stanowi kontynuację zadań ujętych w poprzednim Programie Realizacyjnym na lata 2014-2015, a niektóre z nich stanowią początek działań zaplanowanych w dłuższej perspektywie czasowej, w związku z czym ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego będzie można ocenić dopiero za kilka lat.

 

Lista zadań

Zadania opisane w Programie zostały podzielone w ramach 7 filarów:

  • Bezpieczny człowiek,
  • Bezpieczne drogi,
  • Bezpieczna prędkość,
  • Bezpieczny pojazd,
  • Ratownictwo,
  • Legislacja,
  • System zarządzania BRD.

Do najważniejszych zadań należy zaliczyć: intensyfikację nadzoru policji nad ruchem drogowym; kontynuację badań w zakresie prędkości, stosowania pasów bezpieczeństwa, kasków ochronnych, fotelików dla dzieci, używania tel. komórkowych; budowę urządzeń bezpieczeństwa dla pieszych na drogach krajowych; zmiany w prawie w zakresie pierwszeństwa pieszego; uspokajanie ruchu na drogach krajowych; stosowanie lokalnych ograniczeń prędkości; podniesienie maksymalnej wysokości grzywien; zniesienie tolerancji pomiaru urządzeń automatycznego nadzoru nad zachowaniami w ruchu drogowym oraz rozwój systemu automatycznego nadzoru w zakresie przekraczania prędkości i niestosowania się kierowców do czerwonego sygnału świetlnego. Wszystkie zadania będą na bieżąco monitorowane przez Sekretariat KRBRD.

Uwaga!!! Zgodnie z założeniem do końca br. ma zostać zainstalowanych 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 50 nowych fotoradarów i 20 urządzeń do rejestrowania przejazdu na czerwonym świetle. Oprócz tego zostanie nałożonych 1,7 mln mandatów dla kierujących za przekroczenie prędkości.

 

Podsumowując

Opracowanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa zawiera szereg działań, które jeszcze bardziej zaostrzają wymagania stawiane wobec kierujących. Czy realizacja programu przyczyni się rzeczywiście do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, czy służyć będzie jedynie do łatania dziury w budżecie, pokaże czas.